Werkplaatsen

Een werkplaats biedt de mogelijkheid aan geïnteresseerden om over een langere periode verdieping te zoeken binnen een thema. Dat kan door kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en initiatieven tot spiritueel gebaseerde sociale actie te ontplooien.


We hebben de volgende werkplaatsen: