We gaan ze halen

wegaanzehalen-jpg

 

 

 

 

 


Impressie van deze aktie
– door Annie Schalkwijk

In september 2015 besloten de Europese lidstaten Griekenland en Italië te helpen met de grote aantallen vluchtelingen die ze moesten opvangen. Daarom zouden er maximaal 160.000 vluchtelingen uit die landen worden ‘herverdeeld’ over de 28 lidstaten. Nederland zou in twee jaar tijd bijna 4000 vluchtelingen opnemen. Tot nu toe zijn dat er een paar honderd.

Aanleiding om een actie te starten, de initiatiefnemers van ‘We gaan ze halen’ zijn dominee Rikko Voorberg, kunstenaar Tinkebell en Firma Hoe Dan Wel. “Wij hebben iets beloofd, maar die vluchtelingen zitten er nog door politieke traagheid” zegt Suzan Doodeman (Firma Hoe Dan Wel): “We zijn gewone Nederlanders die aan politici duidelijk maken dat er haast moet worden gemaakt met het ophalen van de mensen in nood die daar vastzitten. Beloofd is beloofd.”

Er wordt een inschrijfactie gestart, bij 300 deelnemende auto’s gaan we op 30 november rijden naar het binnenhof, Den Haag. Zie verder ook  http://wegaanzehalen.nl.

annie-wgzhEen trots Nederland komt zijn beloften na – beloofd is beloofd,” aldus de initiatiefnemers. “Ze moeten worden gehaald, linksom of rechtsom, daarvoor bieden we ons in Den Haag aan als chauffeurs.” Ik besluit mee te gaan, mijn medepassagier is Khaled Salhani. Hij is intussen statushouder met woonruimte in Hilversum.

Er wordt gevraagd een duplicaat kenteken te maken, deze zijn allen rijdend afgegeven en aangeboden op het binnenhof.

We verzamelden op een parkeerplaats aan de rand van Den Haag, het was geweldig om te zien. Grote diversiteit aan mensen en voertuigen, ruim 400. De Stichting Bootvluchteling stond er met een auto, behangen met zwemvesten. Dit voertuig werd gebruikt voor de toespraak en voor muziek. Ook Jan Pronk (voormalig minister ontwikkelingssamenwerking) was van de partij. Elke auto krijgt twee vlaggetjes en een badge.

Alle kentekens worden ingeleverd en overhandigd op het ministerie.

Er komen uit het land verschillende reacties, veel positieve maar ook negatieve.

Er is een reactie van staatssecretaris Klaas Dijkhoff: “……er zijn volgens de Europese Commissie ruim de helft minder asielzoekers in Griekenland die in aanmerking komen voor herplaatsing, ongeveer 24.000. Volgens de gemaakte afspraken hoeft Nederland nu dan ook veel minder asielzoekers over te nemen dan 3.800. Mochten er in de toekomst meer migranten in Griekenland zijn die onder de afspraken vallen, dan is er onder de afspraken ruimte om weer meer te doen, maar dat is op dit moment niet aan de orde……….”

Er blijken, als altijd, vele perspectieven van kijken. De politieke is duidelijk een andere dan de menselijke. Dit is wat er is. En wat mij betreft blijven we vreedzaam en respectvol getuigen.

“May we always have the courage to bear witness,
to see ourselves as other and to see other as ourselves”

(Roshi Bernie Glassman)

wgzh1 wgzh3 wgzh4 wgzh5 wgzh2wgzh6