Wat we doen

 

Over de Zen Peacemakers Lage Landen

 

De Vlaamse zenleraar Frank De Waele roshi kreeg in 1997 de opdracht van Bernie Glassman om de Zenpeacemakers in Europa te introduceren. Wat startte als een beweging werd in de Lage Landen in 2013 een geformaliseerd kerkgenootschap, opgericht door een aantal boeddhistische beoefenaars vanuit verschillende tradities. 

Zen Peacemakers Lage Landen is een netwerkorganisatie die initiatieven stimuleert en samenwerking tussen zelfstandige personen en organisaties. Terwijl het bestuur en de Spiritholders het ideeëngoed behoedt, heeft ze geen hiërarchische verhouding tot wat ontwikkeld wordt. Er zijn weinig regels, behalve de intentie om de missie en de intuïtie van de Zen Peacemakers als uitgangspunt te nemen. 

Zoals bij elk netwerk zijn er allerlei manieren om tot initiatieven te komen. Iedereen is uitgenodigd om geïnspireerd door het gedachtengoed van de Zen Peacemakers activiteiten te organiseren en voor eigen verantwoording te nemen. Je kunt bijvoorbeeld actief zijn als vrijwilliger in de zorg voor stervenden, het werken met gevangenen, daklozen en vluchtelingen, in interconfessionele actie en de zorg voor het milieu. Door bijeenkomsten met luistercirkels, bezinningsbijeenkomsten en andere groepsactiviteiten ondersteunen wij elkaar bij ons werk.

Het bestuur zorgt voor faciliterende activiteiten om de basisintenties van de Zen Peacemakers levend te houden, zoals trainingen in councilcirkels en geweldloze communicatie [Interne verwijzing naar de agenda] en het bieden van infrastructuur zoals de website, de nieuwsbrief [interne verwijzing naar aanmelding nieuwsbrieven] en de open en besloten Facebookgroepen. Deze zijn er voor bekendmaking, uitwisseling en reflectie. 

 

Het bestuur van de Zen Peacemakers Lage Landen

 

Jeroen Dijkstra is secretaris en penningmeester van stichting Zen Peacemakers Lage Landen. Hij startte in 2009 bij Zen.nl en bezocht regelmatig retraites in het stiltecentrum van de Sint Willibrordusabdij te Doetinchem. In het dagelijks leven werkt hij als projectmanager bij een duurzame bank. Jeroen is bereikbaar via jeroen@zenpeacemakers.nl  

 

 

Frank van den Brink is bestuurslid van de Zen Peacemakers Lage Landen. Frank is yogaleraar en via yoga en vipassana kwam hij op het pad van zen. Zijn eerste kennismaking met het werk van de Zenpeacemakers was in 2017 tijdens de Bearing Witness retraite in Srebrenica en Sarajevo. Frank is bereikbaar via registratie@zenpeacemakers.nl 

 

 

Annie Schalkwijk is elder van de Zen Peacemakers Lage Landen. Zij was de eerste voorzitter van Zen Peacemakers Lage Landen. Zij wordt nu het meest geraakt door de trieste toestand waar Moeder aarde zich in bevindt, de uitsluiting en de agressie. Tegelijkertijd voelt ze zich deel van de beweging die gaande is om een kanteling te bewerkstelligen.

Annie beoefent zenmeditatie bij André van der Braak in Baarn.

 

De redactie van de nieuwsbrief Zen Peacemakers Lage Landen (hier vind je de nieuwsbrieven)

 

Diana Vernooij is sinds 2017 (eind)redacteur van de nieuwsbrief die tweemaandelijks verschijnt. 

Zij is sinds 30 jaar boeddhist, nam toevlucht in de Theravadatraditie, werd Zenpeacemaker en ontving de naam Licht dat waakt. Sinds de zoomsessies in coronatijd volgt ze Frank De Waele roshi. Ook is zij christelijk en (eveneens sinds 30 jaar) voorganger in oecumenische basisgemeente De Duif in Amsterdam. Diana is bereikbaar via: diana@zenpeacemakers.nl