Waakvrijwilligers

Voor een groot consortium van verpleeghuizen met de hoofdlocatie in Amstelveen worden er vrijwilligers gezocht, ook wel “waakvrijwilligers” genoemd. 

Sommige bewoners in de terminale fase liggen soms lang alleen op de kamer. Zorg en familie hebben hier vaak moeite mee, zeker als alleen zijn niet bij een bewoner past, maar kunnen de aanwezigheid om meerdere redenen zelf niet bieden. Verschillende redenen hiervoor zijn mogelijk; zorg is druk, familie is er niet, woont ver weg, kan zich moeilijk vrijmaken, familie is (emotioneel of lichamelijk) overbelast.

We proberen een groep van “waakvrijwilligers” samen te stellen die in overleg met zorg en eventuele familie rustig een paar uur extra bij de betreffende bewoner aanwezig kunnen zijn.

In de zorg zijn er goede ervaringen opgedaan met “boeddhistische waakvrijwilligers”. Door hun meditatie-ervaring kunnen die makkelijk stil aanwezig zijn in soms wat moeilijkere situaties.

Zijn er mensen in Amsterdam(zuid)/Amstelveen/Bovenkerk die dit als een mooie uitbreiding van de oefening willen zien?

Voorwaarden:

-Waakvrijwilligers zijn vanwege de aard van het werk onregelmatig oproepbaar. In overleg geven vrijwilligers aan of ze overdag, `s avonds of eventueel ook `s nachts ingezet kunnen worden. We denken aan een tijdspanne van twee uur maar daar kan in overleg van afgeweken worden.

-Je krijgt een vrijwilligersopleiding en vrijwilligerscontract. je krijgt een specifieke waakvrijwilligersopleiding (door  Stef Lauwers, geestelijk verzorger).

-Je wordt ingezet op vraag van de coördinerend verpleegkundige, arts of geestelijk verzorger.

-Je kent je plek: maken bijvoorbeeld ruimte voor familie/contactpersonen.

-Je bent aanvullend met een specifieke taak. Je voornaamste taak is aanwezigheid en aandacht voor de betreffende bewoner in de terminale fase. Zorgtaken blijven voor de afdeling.

-Je bent rustig aanwezig en kan eigen emoties zelfstandig de baas. Twee keer paar jaar is er een bijeenkomst georganiseerd door de dienst geestelijke verzorging waar er uitgewisseld kan worden over het proces. Bij heftige situaties kan de dienst geestelijke verzorging altijd voor nazorg gecontacteerd worden.

-Je wordt uitgenodigd voor herdenkingsvieringen.

Inzet in het hospice behoord ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie bij s.lauwers@zhga.nl , geestelijk verzorger Zonnehuisgroep.

Veel dank,

Stef Lauwers

https://www.linkedin.com/in/stef-lauwers-165a6359/