Voedingsbodem voor spirituele beoefening

verslag Toekomstdag, door Jeroen Dijkstra namens het bestuur ZPLL

Zondag 17 mei heeft de Toekomstdag plaatsgehad. Met de inmiddels vertrouwde digitale Zoom videoverbinding zochten we elkaar op vanuit de verschillende huiskamers.

We blikten terug op activiteiten van de afgelopen twee jaar en keken vooruit hoe we in de toekomst uiting willen geven aan de drie intenties: ‘niet weten’, ‘erkennen wat is’ en ‘actie die daaruit voortvloeit’. Voortbouwend op elkaar zijn er waardevolle suggesties en ideeën gedeeld. 

Ondanks dat een videogesprek nooit de echte ontmoeting kan vervangen, heb ik de bijeenkomst als intiem en verbindend ervaren. Zonder recht te kunnen doen aan alles wat naar voren is gebracht, zijn er vier elementen waarmee ik de dialoog wil proberen samen te vatten. 

  1. Gestage en gedurige voortzetting van succesvolle activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van de dagelijkse ochtendmeditaties, de luistercirkel en geweldloze communicatie trainingen.
  2. Behoud en verzorging van het verbindende en interreligieuze karakter, tot uiting gebracht met bijvoorbeeld interreligieuze vieringen en interculturele ontmoetingen (diner pensant).
  3. Bieden van een voedingsbodem voor spirituele beoefening.
    Verrijking van het training aanbod met bijvoorbeeld ‘Inside Dialogue’ en ‘Interpersonal Mindfulness’.
    Organiseren van ontmoetingen om ervaringen en inzichten uit te wisselen.
    Introductie van een jaarlijks thema waarmee verdieping kan ontstaan in relatie tot onze spirituele beoefening. Voor de nieuwsbrief gaan we op zoek naar redacteuren die aan dit thema gerelateerde onderwerpen willen uitdiepen.
  4. Stimuleren van initiatieven. We willen sympathisanten faciliteren en stimuleren maatschappelijk actief te zijn vanuit de drie intenties. Op de website zullen we handreikingen geven hoe je activiteiten kunt organiseren, aanmelden en promoten.

In eerdere samenkomsten was de terugkerende vraag: “Gaan we door of stoppen we?”. Met de rijkheid aan onderwerpen en levendigheid waarmee ze zijn besproken lijkt die vraag niet meer aan de orde. Er is meer dan voldoende mee door te gaan en op voort te bouwen. In de komende periode werken we een aantal zaken verder uit. Je bent van harte uitgenodigd om niet alleen de website en nieuwsbrief in de gaten te houden, maar zeker ook om je bij het bestuur aan te melden wanneer je hier actief aan wilt bijdragen!