Verslag Serve the City Amsterdam

Deelname aan een dag van Serve the City Amsterdam, door
Annie Schalkwijk met foto’s van Marijke de Groot

Eerst iets over:

Serve the City heeft ten doel om eenheid in de samenleving te creëren door de stad te dienen, door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen.

Serve the City tracht haar doel te bereiken door onder meer:

 • het organiseren en promoten van vrijwilligersprojecten;
 • het actief contacten leggen en onderhouden met de sociaal maatschappelijk georiënteerde organisaties in de lokale gemeenschap;
 • het aanbieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun religie, etnische achtergrond of sociale status;
 • gemotiveerd door ons geloof in Jezus uit te reiken naar mensen die hulp nodig hebben;
 • het bundelen van krachten van individuen en het bevorderen van de samenwerking van deze individuen, zodat zij gezamenlijk de hulpbehoevende samenleving kunnen helpen;
 • het stimuleren van initiatieven van individuen en het helpen ontwikkelen van die initiatieven;
 • het creëren van een startpunt voor mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen – dit alles in de meest ruime zin van het woord.
 • actief in meerdere steden, zie

Voor deze dag waren meerdere projecten uitgekozen waarop ingeschreven kon worden, ’n greep uit het geheel:

 • beautymiddag met ouderen
 • kerst high tea met ouderen
 • beautyproject revalidatiecentrum
 • lunch voor vluchtelingen
 • kinderproject knutselen en versieren voor de lunch
 • kerstpakketten maken
 • pannenkoeken en bingo met daklozen
 • cadeautjes inpakken en uitdelen bij daklozen (familieproject met kinderen)
 • kerstliederen zingen in het ziekenhuis
 • fotografie

Ik had mij ingeschreven op het project “chocolademelk schenken in het Vondelpark”, daarna of tijdens, een wensboom maken om die naar een daklozenopvang te brengen.

Op ieder project is een coördinator, voor mijn project bleek die niet voorhanden te zijn. Enkele dagen voor het zover zou zijn werd mijn project afgeblazen.

Intussen hadden Harry Aaldering en Marijke de Groot (mijn partner) zich aangemeld om te fotograferen, er werden 3 fotografen gevraagd. Helaas moest Harry zich ziek afmelden. Ik ben tenslotte meegegaan met Marijke vanuit de idee “er is altijd wel iets te doen”.

We werden vanaf 09.30 uur welkom geheten op de Nieuwe Keizersgracht op de zolder van de Protestantse Kerk. De sfeer was hartelijk en gezellig, bij voorkeur allemaal een herkenbaar T-shirt aan.

stc1stc2Om 10 uur uitleg over hoe alles werkt en vervolgens ieder in de eigen groep, onder leiding van de coördinator, aan de gang.

Ik ben tenslotte de assistent van Marijke geworden, de andere fotograaf had ook een assistent bij zich en dat bleek heel nuttig te zijn. De projecten werden verdeeld, wie vindt het leuk om wat te doen, waar bevindt het zich in de stad en hoe komen we er. Was wel even een uitzoekerij en bellen met de diverse coördinatoren voor overleg.

stc3 stc4 stc5 stc6stc7

 

 

 

Intussen was er op de zolder al van alles aan de gang. De foto’s spreken voor zich.

Behalve voor wat er inpandig gebeurde in de ochtend kozen Marijke en ik voor de beauty- en de daklozenprojecten. Een aantal projecten hebben we laten lopen omdat het erg ver weg was. Er is veel meer gebeurd dan ik hier kan beschrijven en fotografisch inzichtelijk is gemaakt.

Als eerste togen we naar het pannenkoeken- en bingoproject van daklozen. Geen foto’s hiervan. Op het moment dat we er waren zat ook de ploeg vrijwilligers nog wat met de handen in het haar. Pannenkoeken bakken ging op dat moment niet omdat de keuken in gebruik was en het zag er niet naar uit de deze populatie te bewegen was om bingo te gaan spelen.

sct9Voor een andere opvang waren sokken ingepakt en voorzien van een tekening gemaakt door de kinderen. Kinderen boden de pakjes aan. Ook hier wilden de passanten niet op de foto, één uitzondering maar dat leek een coördinator te zijn.

De actie werd zeer gewaardeerd en het was gezellig.

 

Op naar de beautymiddag. Er zou vooral aan handen en nagels gewerkt worden. De voorbereiding in samenwerking met het huis, was fantastisch. Onroerend om te zien hoe vrijwilligers omgingen met deze groep mensen, veelal voor de eerste keer dit doende.

stc11 stc12 stc13

 

 

 

stc10Dit gold ook voor het revalidatiecentrum. Jammer dat hier de griep nog had huis gehouden onder vrijwilligers, daardoor met te weinig menskracht.

Tenslotte terug naar de kerk. Er was door een groep vrijwilligers ook een maaltijd bereid, heerlijk! Nog wat napraten en ervaring uitwisselen met anderen na een geslaagde dag. Wat ik nog meer mooi heb gevonden is dat er gelukkig ouders zijn die hun kinderen gewoon meenemen en laten kennismaken met deze kant van de samenleving.

stc14Toen ik bij de start aan 2 dametjes vroeg “wat gaan jullie doen vandaag?”, kreeg ik als antwoord “sokken inpakken voor arme mensen!”

Zeker voor de Zen Peacemakers zinvol om je regelmatig aan te sluiten bij een activiteit van Serve the City.