Vereeuwigd

Bezoek aan de tentoonstelling
Vereeuwigd” in de Domkerk in Utrecht.

Woensdag 13 juni a.s. in de Domkerk in Utrecht.

Een mooie gelegenheid om te reflecteren op je eigen achteruitgang en vergankelijkheid?

Op woensdag 13 juni organiseren de Zen Peacemakers onder leiding van Annie Schalkwijk een bijeenkomst bij en in de Domkerk. Aanleiding is de fototentoonstelling “Vereeuwigd”, een aangrijpende serie over mensen met een terminale ziekte of een chronische aandoening met grote beperking.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk, een dana donatie ten behoeve van het Zen Peacemakers solidariteitsfonds wordt op prijs gesteld.

Programma:

  • We verzamelen om 14 uur op het plein voor de Domkerk (Achter de Dom 1, Utrecht)
  • Korte kennismaking en introductie op het thema, gevolgd door 20 minuten stilte/meditatie
  • Bezoek aan de tentoonstelling
  • Om 15.30 uur starten we de council cirkel
  • Om 17.30 afsluiten we de dag af.

Praktische informatie:
De meditatie en council cirkel vinden buiten plaats, zorg dus voor gepaste kleding.
Begeleiding van deze bijeenkomst, Annie Schalkwijk
Opgave bij info@zenpeacemakers.nl