Van Zoomdo naar Zendo

Naar Bread Loaf Mountain Zen Center in Vermont, USA, door Anna Zenkai Berghoef

Anna Zenkai ontvangt jukai door Joshin Byrnes

Al drie jaar mediteer ik bijna dagelijks online met de sangha van Bread Loaf Mountain Zen Community, wanneer ik in Burlington uit het vliegtuig stap in september 2023.

Ik kwam in contact met dit Zen Peacemakerscentrum in Vermont toen ik met Petra Zenryu Hubbeling en Annie Schalkwijk de jaartraining Opstaan uit de Witte Stilte voorbereidde. In die tijd organiseerde Bread Loaf Mountain net een online boekbespreking van het boek The Inner Work of Racial Justice van Rhonda Magee, waar ik aan deel kon nemen.

De zes bijeenkomsten werden begeleid door Jissan Nicole, een van de novice priests. Ook Joshin Byrnes was een van de deelnemers, samen met zo’n 20 andere sanghaleden. Wat me aantrok in deze groep mensen was hun oprechte betrokkenheid voor het onderwerp én voor elkaar. Na deze boekbespreking volgden er, naast de dagelijkse zazen, meditatiedagen, workshops, rohatsu’s en andere activiteiten. Het sociaal engagement ingebed in de boeddhistische beoefening was precies waar ik naar op zoek was.

In juli 2022 herbevestigde ik mijn geloften ten overstaan van Joshin Byrnes, die toen in Nederland was. Toen ik hem daar voor het eerst in levenden lijve ontmoette, was het de gewoonste zaak van de wereld. Ik kende hem op een bepaalde manier al.

Mijn toenemende betrokkenheid maakte dat het een bijna logische stap was om in persoon een bezoek te gaan brengen. Als ik mijn dierbare Dharmazus Kosan Callahan ga bezoeken, is het vanzelfsprekend dat ik de USA overvlieg om ook naar Bread Loaf te gaan. Tussendoor ga ik nog langs bij Mary McCarthy, met wie ik, weer samen met Petra en Annie, de jaartraining Een Jaar te Leven heb gefaciliteerd. Ook bij haar gaat de ontmoeting, van online naar in levenden lijve, als vanzelf.

Zes weken wonen en werken

Het huis van Bread Loaf Mountain Zen Community (BLMZC) staat in het kleine plaatsje Cornwall, een paar kilometer van het collegestadje Middlebury, waar BLMZC een jaar geleden Gather heeft geopend. Op deze twee plekken zal ik zes weken wonen en werken. Zowel het wonen en werken zie ik als onderdeel van mijn boeddhistische beoefening.

In het huis bestaan de activiteiten enerzijds uit de formele beoefening en anderzijds uit huishoudelijke klussen in en om het huis. Ik heb het geluk dat Petra ook aanwezig is. Dat is fijn om een en ander uitgelegd te krijgen en om soms even in mijn eigen taal te kunnen praten.

Het wonen met anderen is voor mij geen vanzelfsprekendheid. Dat alleen al maakt dit tot een klein avontuur. Ik ervaar het soms als uitdagend. Vooral wanneer iemand iets doet dat ik heel anders zou doen, of bijvoorbeeld als er een afspraak niet of anders nagekomen wordt. Ik kan er gelukkig ook om grinniken, om die eigen reacties en ze zien als mooie oefeningen in geduld en gelijkmoedigheid. Maar ik ervaar het vooral als zeer prettig om zo met gelijkgezinden te wonen en werken.


Ik kook, poets en krijg enkele tempeltaken aangeleerd, zoals de oproep tot zazen met de Han en het bewaken van de meditatietijd in de zendo als jikido. Daarnaast ben ik veel in de tuin en de moestuin te vinden. BLMZC heeft een groot terrein dat, net als het huis, veel onderhoud behoeft. Dat is een reden dat Petra en ik een Clean Up organiseren waarbij we lokale sangha leden oproepen om een zaterdagochtend naar Cornwall te komen om wat grotere schoonmaakklussen en werk in de moestuin te klaren. We zijn in totaal met 8 mensen en we krijgen veel werk gedaan.

Een mooie nieuwe traditie is geboren: na de Fall Clean Up eind oktober, heeft inmiddels de Winter Clean Up op 27 januari plaatsgevonden.

Meet them where they are

Naast het werk in huis, tuin en zendo, wordt er van een resident ook verwacht om zich in te zetten bij Gather. Gather is de gemeenschapshuiskamer in Middelbury, waar mensen die eenzaam zijn, dak-of thuisloos, of mentale uitdagingen ervaren, bij elkaar kunnen komen zonder dat daar enige voorwaarde aan verbonden wordt. Het enige dat gevraagd wordt, is dat men respectvol met elkaar om gaat en dat men geen middelen gebruikt. De plek is zeer geliefd bij zowel gasten als vrijwilligers. Mensen komen er voor een praatje, een douche, een maaltijd of een artistieke activiteit. Elke middag is er een metta-meditatiemoment, die niet verplicht is, maar waar veel mensen aan meedoen. Het mooie is om te ervaren dat tijdens de meditatie de bezoekers die niet deelnemen ook in een rustiger modus gaan. Er is op donderdagmiddag een knutselactiviteit, er komt tweewekelijks een acupuncturiste, er is elke zaterdag een meezing-ochtend en op zondagochtend is er gelegenheid om vreugde en verdriet te delen. Alle activiteiten worden gratis aangeboden en Gather is, net als BLMZC in Cornwall, geheel afhankelijk van donaties.

Ik geniet hier volop en leer veel van hoe om te gaan met diverse mensen. Ik kan de filosofie van Gather “meet them where they are” volledig onderschrijven. We hoeven niemand te veranderen, het gaat om het zien en respecteren van de ander. Wat die ook meemaakt of waar die ook is.

Home is where the heart is

Er is ook tijd voor ontspanning. Ik ben een aantal keren met verschillende sanghaleden, die ik al jaren online ken, op stap geweest. Wandelen, uit eten, naar een voordracht of een museum. Zo hebben Petra en ik met So’on en zijn vrouw. Diane, het Robert Frost pad gelopen. Een uitgezette wandeling met gedichten van Robert Frost langs de wandeling. Ondanks de regen een mooie ervaring.

En dan op de laatste dag van oktober is het tijd om weer naar huis te gaan, met de wetenschap dat ik terug wil en, indien mogelijk, dat ook zeker zal doen.
Men zegt: “Home is where the Heart is”. Gelukkig heb ik een hart dat gewoon met mij meeloopt en dat ook kleine stukjes achter kan laten om bij terugkomst weer opgepikt te worden.

Mocht je interesse hebben om als resident bij Bread Loaf Mountain Zen Community te verblijven, kun je deze link volgen voor meer informatie:

Residential Practice at BLMZC

Residential Practice at BLMZC

Je kunt wat meer over Gather lezen in het volgende artikel:

In the news: “Gather Offers Relief for Loneliness”

Mocht je BLMZC middels een donatie willen ondersteunen, dan kan dat hier:
https://breadloafmountainzen.org/giving/

Giving

En mocht je iets meer willen weten uit eerste hand, kun je ook contact met mij opnemen (contactgegevens bij redactie bekend)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *