Vacature Vrijwilliger Promotie

Zen Peacemakers Lage landen zoeken een vrijwilliger voor het promoten van ons gedachtegoed en onze activiteiten

De Zen Peacemakers Lage Landen is een Kerkgenootschap en georganiseerd als een sociaal geëngageerd, samenwerkingsverband in Nederland en België, waarbinnen spiritueel gebaseerde sociale actie wordt beoefend. De Zen Peacemakers Lage Landen zijn in het voorjaar 2013 door een aantal boeddhistische beoefenaars vanuit verschillende tradities opgericht. 

De Zen Peacemakers integreren de 3 intenties, ontwikkeld door Bernie Glassman, (de oprichter van Zen Peacemakers International), in hun leven en in hun (vrijwilligers) werk. Deze 3 intenties zijn:

  • Niet-weten (not-knowing): het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum
  • Erkennen wat is (bearing witness) ten aanzien van vreugde en lijden in de wereld
  • Actie voortkomend uit niet-weten en erkennen wat is, bij jezelf en bij anderen.

Zen Peacemakers zetten zich bijvoorbeeld in als vrijwilliger in de zorg voor stervenden en het werken met gevangenen, daklozen en vluchtelingen, dit vanuit interlevensbeschouwelijke achtergrond en de zorg voor mens en milieu. Door middel van bijeenkomsten met luister cirkels en andere groepsactiviteiten ondersteunen zij elkaar bij hun werk.

Het bestuur van de stichting Zen Peacemakers Lage Landen is op zoek naar een vrijwilliger die ons gedachtegoed onder de aandacht kan brengen van onze doelgroepen

Voor onze promotie maken wij gebruik van onze website, onze nieuwsbrief en van social media.

Vind jij het leuk om je tijd en energie zo’n 1-2 uur per week voor ons in te zetten?

  • Je weet om te gaan WordPress (voor het onderhouden van de  website) en je vindt het leuk om mee te denken over een nieuwe website en deze helpen te ontwikkelen
  • Je helpt onze hoofdredacteur met de eindredactie van de nieuwsbrief (de nieuwsbrief verschijnt 1x per 2 maanden) 
  • Je hebt ervaring met Mailchimp (voor het maken en versturen van de nieuwsbrief)
  • Je bent actief op de social media en je kent en zoekt wegen om ons gedachtegoed en onze evenementen onder de aandacht te brengen.

Wij bieden

Een inspirerende omgeving om je sociaal geëngageerde (boeddhistische) beoefening in praktijk te brengen. Inspiratie en stimulans van mede beoefenaars die een sterke sociale betrokkenheid hebben. Een mogelijkheid om uit je comfortzone te stappen en de rafelige randen van de samenleving te ontdekken. Wij zijn doeners. Wij staan graag met onze voeten in de modder en steken onze handen uit de mouwen. 

Informatie

Voor meer informatie zie onze website: https://zenpeacemakers.nl/ of neem contact op met Jeroen Dijkstra (info@zenpeacemakers.nl)

Ben je geïnteresseerd en word je gedreven vanuit een spirituele / levensbeschouwelijke achtergrond? Ben je bereid om te werken vanuit de drie intenties? Schrijf dan een korte motivatie en mail deze naar info@zenpeacemakers.nl

Wij nemen contact met je op zodra we je motivatie hebben ontvangen. 

Niet-weten’, is een open aanwezig zijn in verbondenheid met wat zich voordoet. Pas in deze staat van zijn, in open aanwezigheid, kan de tweede intentie worden nageleefd: ‘Erkennen wat is’. Dit is samenvloeien met een persoon, of het diep in je opnemen van een situatie om zodoende tot een wezenlijk contact te komen. Vanuit dit intieme ‘weten’ kan er op een passende/geschikte manier gekozen worden de situatie of de persoon liefdevol tegemoet te treden, wat in de derde intentie omschreven wordt als ‘liefdevolle actie’.