Vacature Penningmeester

Zen Peacemakers Lage Landen zoeken een penningmeester (vrijwilliger) 1 uur per week*

De Zen Peacemakers Lage Landen is een Kerkgenootschap en georganiseerd als een sociaal geëngageerd, samenwerkingsverband in Nederland en België, waarbinnen spiritueel gebaseerde sociale actie wordt beoefend. De Zen Peacemakers Lage Landen zijn in het voorjaar 2013 door een aantal boeddhistische beoefenaars vanuit verschillende tradities opgericht. 

De Zen Peacemakers integreren de 3 intenties, ontwikkeld door Bernie Glassman, (de oprichter van Zen Peacemakers International), in hun leven en in hun (vrijwilligers) werk. Deze 3 intenties zijn:

 • Niet-weten (not-knowing): het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum
 • Erkennen wat is (bearing witness) ten aanzien van vreugde en lijden in de wereld
 • Actie voortkomend uit niet-weten en erkennen wat is, bij jezelf en bij anderen.

Zen Peacemakers zetten zich bijvoorbeeld in als vrijwilliger in de zorg voor stervenden en het werken met gevangenen, daklozen en vluchtelingen, dit vanuit interlevensbeschouwelijke achtergrond en de zorg voor mens en milieu. Door middel van bijeenkomsten met luister cirkels en andere groepsactiviteiten ondersteunen zij elkaar bij hun werk.

Het bestuur van de Zen Peacemakers Lage Landen is op zoek naar een:

Penningmeester (vrijwilliger) 1 uur per week*

De werkzaamheden die de penningmeester verricht bestaan uit:

 • Actief mee denken, pionieren en initiëren van projecten die het gedachtengoed van de Zen Peacemakers Lage Landen bevorderen en handen en voeten geven in de samenleving.
 • Samen met de andere bestuursleden het algemene beleid bepalen (3 bestuursvergaderingen en een “Toekomstdag” met sympathisanten per jaar)
 • Begrotingen opstellen voor bijeenkomsten
 • In de vergaderingen het bestuur op de hoogte houden van de financiële situatie
 • Financiële administratie
  • Administreren van donaties voor bijeenkomsten en algemene donaties
  • Administreren van onkosten en declaraties
  • Uitschrijven van rekeningen aan derden
  • Rekeningen betalen
  • Inzicht hebben in lopende contracten
  • Boekhouding bijhouden
 • Na afloop van het jaar de jaarrekening en het (financiële) jaarverslag opstellen
 • Deze ter controle voorleggen aan de kascontrolecommissie 

*Dit is een indicatie van het hoogst noodzakelijke, e.a. hangt af van eigen initiatief.

Wij bieden

Een inspirerende omgeving om je sociaal geëngageerde (boeddhistische) beoefening in praktijk te brengen. Inspiratie en stimulans van mede beoefenaars die een sterke sociale betrokkenheid hebben. Een mogelijkheid om uit je comfortzone te stappen en de rafelige randen van de samenleving te ontdekken. Wij zijn doeners en geen bestuurders. Wij staan graag met onze voeten in de modder en steken onze handen uit de mouwen. Het bestuur van de Zen Peacemakers ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, onkosten die gemaakt worden, worden vergoed.

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie zie onze website: https://zenpeacemakers.nl/ of neem contact op met Jeroen Dijkstra (info@zenpeacemakers.nl)

Ben je geïnteresseerd en word je gedreven vanuit een spirituele / levensbeschouwelijke achtergrond? Ben je bereid om te werken vanuit de drie intenties? Schrijf dan een korte motivatie en mail deze naar info@zenpeacemakers.nl

Er wordt contact met je opgenomen zo snel mogelijk nadat je motivatie binnen is. 

Niet-weten’, is een open aanwezig zijn in verbondenheid met wat zich voordoet. Pas in deze staat van zijn, in open aanwezigheid, kan de tweede intentie worden nageleefd: ‘Erkennen wat is’. Dit is samenvloeien met een persoon, of het diep in je opnemen van een situatie om zodoende tot een wezenlijk contact te komen. Vanuit dit intieme ‘weten’ kan er op een passende/geschikte manier gekozen worden de situatie of de persoon liefdevol tegemoet te treden, wat in de derde intentie omschreven wordt als ‘liefdevolle actie’.