Thee met Dogen (wachtlijst)

Ga je mee zwerven door de Shōbōgenzō?

Op het moment zitten we vol, maar je kan je aanmelden en dan kom je op de wachtlijst. Zodra er plaats is laten we het je weten.

3 wekelijkse online zwerftocht door de Shōbōgenzō, start op donderdag 20 februari om 20.00 uur.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 -1,5 uur

De Shōbōgenzō van de 13e -eeuwse zenmeester Eihei Dōgen bevat een verzameling van 95 essays voor monniken met een divers karakter: er zijn zowel filosofische beschouwingen, praktische instructies, als verhalende voorbeelden van een goede levenswijze.

Onder de titel ‘thee met Dogen’ nodigen we je uit om mee te zwerven door dit boek en samen teksten te bestuderen en te bespreken. Voorkennis is niet nodig; we stellen ons op als beginnelingen en onderzoeken welke zeggingskracht de tekst vandaag voor ons heeft. Beheersing van de Engelse taal is wel aan te bevelen. We nemen de Shōbōgenzō ter hand in de Engelse vertaling van Kazuaki Tanahashi.

We beginnen het initiatief als experiment en starten donderdag 20 februari om 20:00 uur met vier, driewekelijkse bijeenkomsten van ongeveer 1 – 1,5 uur (via Zoom).

Je kan je aanmelden via registratie@zenpeacemakers.nl.

Bestel hier: