The Work That Reconnects

Manon Danker over het werk van Joanna Macy

Manon Danker geeft al bijna 10 jaar workshops in The Work That Reconnects. Ze werkt met individuele inschrijvers, maar ook met organisaties als Earthholders, van stichting Leven in Aandacht. Van 5-7 april zal Manon samen met Lida Hospers de volledige spiraal van dit werk met ons doorlopen (zie volgende artikel)

Activisten raken uitgeput van hun werk, het eindeloze aan de bel trekken, de urgentie en het onbegrip overweldigen hen. Mensen zijn moe, het is loodzwaar. Het effect van Corona op de maatschappij heeft de angst versterkt. Mensen zijn bang voor de toekomst, omdat er enorme veranderingen aankomen in het klimaat en daarmee in de hele maatschappij.

Zekerheden die we nu nog hebben zullen wegvallen. Om dat te durven onderkennen en tegelijk overeind te blijven is een hele klus. Angst vreet energie en maakt je eenzaam.

Om deze groepen en mensen te ondersteunen heeft milieuactivist en boeddhist Joanna Macy een training ontwikkeld: The Work That Reconnects. Haar intentie is zo verbonden mogelijk te kunnen leven vanuit ons wezen, juist ook in contact met alles wat er mis is in de wereld.

Van dankbaarheid naar rouw

Manon Danker: “Ik leerde het werk van Joanna Macy kennen via de leefgemeenschap van Thich Nhat Hanh en via Findhorn. In 2015 heb ik de facilitatorsopleiding van The Work That Reconnects gedaan in de VS bij Joanna Macy, die inmiddels 94 is. The Work That Reconnects begint met dankbaarheid, van waaruit je naar je pijn gaat, zoals je verdriet en rouw, woede, angst, eenzaamheid en je bezorgdheid voor wat er in de wereld gaande is. Dit werk komt goed tot haar recht in de workshop van een heel weekend, die we in april met de Zen Peacemakers organiseren.”

De 4 stappen in The Work that Reconnects

Vier stappen

“In de workshop gaat we door de 4 stappen van de spiraal van The Work that Reconnects. Dat zijn:

  1. Het voeden van dankbaarheid,
  2. het eren van je pijn,
  3. het kijken met nieuwe ogen en
  4. voortgaan, door het zien van nieuwe mogelijkheden om weer verder te kunnen.

Kijken met nieuwe ogen is het loslaten van een vernauwd mensbeeld en weer terugkeren naar het besef van jouw onlosmakelijke verbondenheid met alle levensvormen en een continuüm van tijd. Het werk is bedoeld voor ieder van ons die met eerbied wil leven voor ons mens-zijn, voor elkaar en de Aarde. De methodiek helpt bij het onder ogen zien van ecologische en sociale onrechtvaardigheden. The Work That Reconnects maakt mensen meer weerbaar voor de polycrisis waar we nu in leven en voor wat ons te wachten staat. Wij worden weer in contact gebracht met de eigen kracht én met elkaar, van hart tot hart.

Tijdens de training kan je zeggen wat je ervaart, voelt en denkt. Op angst uitspreken heerst normaal gesproken een taboe en het getuigt van moed je uit te spreken over je angst. De grond van woede laat je passie voor rechtvaardigheid zien, je rouw vertelt veel over je liefde voor het leven. Het gaat erom niet verlamd te raken maar terug te keren naar het leven en de vitaliteit. Alle leed komt immers voort uit verbroken verbinding. Schaarste treft steeds grotere gebieden met als gevolg honger en ontheemding voor alle levensvormen. Dan is ook zo belangrijk dat we het beeld loslaten dat honger en ontheemding alleen mensen treft en alleen over mensen gaat. Meer dan ooit is het van belang om de verbinding met je diepste zelf, de verbinding met de aarde en met de mensheid te versterken. Je doet je best om bij het lijden te kunnen blijven en te kijken hoe we het samen kunnen verminderen.”

Joanna Macy

Levensweb

“Joanna Macy geeft aan dat deze tijd van ons vraagt om zowel stervensbegeleider als vroedvrouw tegelijk te zijn. We weten niet hoe de toekomst zich precies gaat ontvouwen, of we het tij kunnen keren. Laat daar onze motivatie niet van afhangen om te werken aan een wereld waar we naar verlangen, een rechtvaardige wereld, een vitale en levens-ondersteunende wereld. Joanna ziet deze tijd ook als een diep creatieve tijd, de rol van de vroedvrouw zeg maar, een tijd waarin het menselijke bewustzijn en handelen volop aangesproken wordt door het levensweb. Hoe mooi is het om dat besef je te laten ondersteunen in de tijd die komen gaat.”

Meer informatie:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *