Sutra van Kwan Yin

1239266_10201188899459955_1609841815_oSUTRA VAN KWAN YIN
* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

Luister, luister, luister !
Hoor haar naam, en zie haar gestalte.
De hartekreet waarmee haar naam wordt genoemd
bevrijdt ons van alle kwaad.

Stel dat je alle houvast verliest
de grond onder je voeten verdwijnt,
één gedachte aan Kuan Yin,
en je bent als de zon in het oneindige heelal. *

Als je wordt achtervolgd door het kwaad,
en te pletter loopt op een ondoordringbare muur,
één gedachte aan Kuan Yin,
en er wordt je geen haar gekrenkt.

Lees verder

Via Maha Karuna Ch’an 2007