Stichting ROS

Stichting ROSEen blik op het werk van Stichting ROS

De vluchtelingen die vanuit vooral Syrië onze kant opkomen beheersen momenteel de nieuwssites. Gelukkig staan er veel mensen klaar om hen met open armen te ontvangen. Politiek zal het zeker tot veel discussie gaan leiden: wat zijn nu eigenlijk vluchtelingen? Zijn dit alleen mensen die voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in het vluchtelingenverdrag van Geneve uit 1951? Of zijn dit ook mensen die vanuit een veilig land doortrekken omdat de voorzieningen en ontwikkelingsmogelijkheden in de opvangkampen onvoldoende zijn. Worden vluchtelingen gelukzoekers als ze proberen hun positie en die van hun familie te verbeteren?

Stichting ROS werkt sinds ruim 10 jaar voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en migranten zonder verblijfspapieren. Hier zitten ook mensen uit Syrië tussen die niet kunnen aantonen dat ze Syriër zijn. In de huidige discussie binnen de EU zal dit ook een issue gaan worden. Niet iedereen die op de vlucht is heeft z’n paspoort of identiteitskaart op zak. En als je als zoiets hebt zijn de omstandigheden soms dusdanig dat het een hele toer is om het veilig bij je te houden, denk aan de oversteek over de Middellandse Zee.

Nasha is een vrouw die gevlucht is uit de Kaukasus nadat haar man door de politie van z’n bed gelicht was om politieke redenen. Ze kreeg last met de autoriteiten en werd als ondervragingsmethode geïntimideerd en verkracht. Ze vluchtte en kwam in ons land terecht. Omdat ze niet kon aantonen wie ze was werd haar asielverhaal ongeloofwaardig geacht. Getraumatiseerd moet ze nu al jaren zien te overleven, de overheidsvoorzieningen werden al na een paar weken gestopt. Ze kan af en toe wat werk vinden in de schoonmaak en krijgt wat hulp van onze stichting als de nood te hoog is. Ze probeert haar identiteit aan te tonen door brieven naar haar geboortestad en met de moderne middelen als Facebook, maar nog zonder resultaat. Gelukkig konden we haar in therapie krijgen voor haar ernstige psychotrauma, dit is meestal nogal lastig als je zonder ziektekostenverzekering moet zien te overleven.

Nasha is er 1 uit ongeveer 10 à 15.000 mensen in Rotterdam zonder de juiste papieren. Stichting ROS werkt op vele manieren aan verbetering van de positie van deze mensen. Door directe zorg via empowerment, noodopvang, taalonderwijs, ondersteuning bij vrijwillige terugkeer, ontmoeting en workshops. Ook proberen we te lobbyen voor o.a betere toegang tot de medische zorg, kinderrechten, algemene basisrechten, het veilig kunnen doen van aangifte , bed-bad-brood, pardon voor oude en zieke illegalen enz. Momenteel loopt een actie om de toegang tot vooral de GGZ-zorg te verbeteren. We hebben goede contacten met overheden, zowel gemeentelijk als landelijk. De deskundigheid door onze 10 jaar lange ervaring met duizenden uitgeprocedeerden maakt ons tot een club waar naar geluisterd wordt.

Rotterdam is geen gemakkelijke stad qua politieke verhoudingen. Leefbaar Rotterdam is erg tegen iedere vorm van hulp aan zogenaamde “illegalen”. Momenteel verzet deze grootste fractie zich ook tegen extra opvang van asielzoekers zoals de Syriërs die nu ons land binnenkomen. Er is gelukkig een meerderheid in de gemeenteraad om dit wel te doen, maar de beslissing is nog niet genomen door het college van burgemeester en wethouders. Dit zal misschien deze week gebeuren.

Humaniteit vraagt van ons om goed om te gaan met vluchtelingen. Europa doet echt niet overdreven veel in verhouding met landen als Libanon, Turkije, Irak of Jordanië. We zijn bang onze welvaart kwijt te raken, en het is waar: je weet niet precies waar het toe gaat leiden als we ruimhartig zijn. Maar dat veel mensen zullen blijven proberen onze landen te bereiken staat vast, wat de EU ook gaat besluiten. Dit kan alleen tegengehouden worden door nog grotere hekken om Europa, met nog meer risico’s voor de vluchtelingen om binnen te komen. De Aylans, kinderen van de (nabije) toekomst verdienen een menswaardig bestaan. Daar moeten we met elkaar zien uit te komen.

Theo Miltenburg

Voor meer info over stichting ROS: zie www.stichtingros.nl. Ook te volgen op Twitter: @stichtingros of Facebook. Donaties altijd welkom: NL 79RABO0106567586 t.n.v. stichting ROS te Rotterdam

Stichting ROS1 Stichting ROS