Polish Peacemakers provide relief to Ukraine, and how we can help

Polish Peacemakers

 

“As long as space endures
and for as long as living beings remain,
may I likewise remain
to relieve the sorrow of this world.”
(Shantideva)

Hierbij willen wij jullie steun vragen voor een actie die door de Zen Peacemakers Polen en de “Be Foundation” is opgezet. De “‘Be Foundation” wordt geleid door Orina Krajewska, dochter van Malgosia Braunek en Andrzej Krajewski, die jullie misschien kennen als organisator van de ‘Bearing Witness’ retraites in Auschwitz. Wij kennen Orina nog als klein meisje en zien nu zo’n prachtige, krachtige, compassievolle jonge vrouw, die zich samen met haar team volledig inzet om lijden te verzachten.

Zoals je weet wordt Polen nu overspoeld met mensen die het gelukt is de Oekraïne te ontvluchten.

De “‘Be Foundation” heeft onmiddellijk verschillende acties op touw gezet, zoals transporten van medische benodigdheden naar twee ziekenhuizen in Oekraïne en eten maken en uitreiken aan al die mensen die op vier stations in Warschau gestrand zijn.
Dit is de acute hulp die nu nodig is. Daarnaast zullen zij ook langdurig op alle mogelijke manieren deze mensen blijven ondersteunen met wat maar nodig is.
Daar is veel geld voor nodig!

Zie deze link met de presentatie die Orina afgelopen woensdag over hun werk gaf:

Wij willen je vragen om dit initiatief financieel te steunen voor zover dat voor jou mogelijk is. Velen van ons kennen onze Poolse vrienden. Ook Irene Bakker en Frank de Waele Roshi kennen Orina en Andrzej persoonlijk. Dana paramita: vrijgevigheid vanuit verbondenheid en besef dat we allemaal ėėn zijn. Zij weten dat er geen cent ‘ergens’ blijft hangen!

Wij hebben als Zen Peacemakers Lage Landen alvast een donatie gedaan van €2500 euro. Maar uiteraard is elk extra bedrag welkom. Wanneer je kan en wil meedoen kan je doneren via:

Triodos rekening: NL39 TRIO 0391081705, BIC: TRIO NL 2U op naam van de Zen Peacemakers Lage Landen te Hilversum met vermelding: DONATIE Poolse Peacemakers.

Wij maken dan het ontvangen bedrag in een keer over.

‘Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden’.

Bijlagen:  Prayer for Peace en ‘Gelofte aan de mensheid’ van Hisamatsu

Dankjewel en harte groet!
Het bestuur.

 

May all beings be safe
May all beings be respected
May all beings know peace

 

GELOFTE AAN DE MENSHEID
(Hisamatsu)

Kalm en evenwichtig:
laat ons ontwaken tot ons ware Zelf, mensen worden, vol van mededogen.

Onze gaven ten volle ontplooien,
ieder volgens de eigen roeping in het leven.

Ons bewust worden van de strijd – persoonlijk en in de wereld –
en de bron ervan onderkennen.

De juiste richting ontdekken waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan. En elkaar de hand reiken zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn, zonder onderscheid naar ras, natie of klasse.

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen het diepe verlangen van de mensheid naar bevrijding van haar ware Zelf werkelijkheid te doen worden.

En een wereld te bouwen waarin iedereen waarachtig, in vrede en in heelheid kan samenleven.

GELOFTE VAN DE BODHISATTVA:

Hoe talloos de levende wezens ook zijn,

ik beloof ze alle te bevrijden.

Hoe peilloos de oorzaak van lijden ook is,

ik beloof haar geheel te verwijderen.

Hoe talloos de Dharma’s ook zijn,

ik beloof ze alle te verstaan.

Hoe eindeloos de Boeddha-weg ook is,

ik beloof hem ten einde te gaan.

 

Versie ‘Gelofte aan de mensheid’ Maha Karuna Ch’an 2015, enigszins aangepast door Irène Kaigetsu Bakker 2022