Organisaties waar wij werkzaam zijn

Als Zen Peacemakers doen wij ons vrijwilligerswerk bij hele uiteenlopende organisaties. Hier onder vind je een overzicht van de organisaties waar wij voor werken. Wil je meer informatie over het werken bij één van deze organisaties stuur even een mailtje naar info[at]zenpeacemakers.nl en wij brengen je in contact met de betreffende vrijwilliger.

Nederland

Het Luisterend Oog: chatdienst van Humanitas voor mensen in een isolement
Allerzorg: zorg aan huis tijdens de laatste levensfase
Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers: ondersteunt de stervenden en de mantelzorgers in de thuissituatie, in de regio Den Haag
Stichting Nabij: ondersteunt mensen in hun laatste levensfase
RIBW Gooi en Vechtstreek – de Cocon: passantenverblijf voor dak- en thuislozen, een dienstencentrum en een sociaal pension
Energiecoöperatie Energie-U: Utrechts initiatief van burgers die gezamenlijk energie besparen en duurzame energie opwekken
Stichting Technotrend: educatieprogramma’s duurzaamheid en techniek voor kinderen en jongeren
Het Wereldhuis Den Haag is een project van Stad en Kerk (STEK) en fungeert als advies- en informatiecentrum voor ongedocumenteerde migranten in Den Haag.
Stichting Wielewaal organiseert vakantiedagopvang (kinderthemaweken), logeerweekenden, gezinsvakanties en groepsvakanties voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.
Stichting Vajra is een organisatie die door middel van verscheidene projecten een bijdrage levert aan het welzijn bij de armsten in Nepal.

België

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA): is een erkend netwerk / samenwerkingsverband palliatieve zorg.
Giesbaergske Koleuren Gazette: Giesbaergske Koleuren Gazette is een onafhankelijk, vrijwillig, multicultureel project dat met de online-krant enerzijds wil focussen op de veelheid aan culturen & kleuren in Geraardsbergen en anderzijds een boeddhistisch gedachtegoed wil (helpen) verspreiden.
Tibetaans instituut Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima zijn de leraren van het Tibetaans Instituut. De vrijwilligers helpen mee in het instituut, geven rondleiding en lezingen en doen dit ook buiten het instituut op bijvoorbeeld scholen.
ZNA is de grootste zorgverlener van België. In een grootstad als Antwerpen heeft ZNA bij uitstek een sociale rol. Sinds de start van ZNA is de sociale toegankelijkheid van de zorg er in alle ZNA-ziekenhuizen op vooruitgegaan. Daarvan getuigen ook alle organisaties van kansarmen, waarmee ZNA permanent overlegt en bijstuurt waar nodig. Zo heeft de invoering van de waarborgregeling ervoor gezorgd dat mensen van wie de papieren niet in orde waren, nu systematisch in orde zijn/worden gebracht.
Boeddhistische Unie België organiseert en steunt activiteiten die het boeddhisme een grotere bekendheid geven bij het publiek.
Altelier is niet zomaar een muziekopleiding, maar één met een heel eigen pedagogisch concept. De leerlingen worden reeds op zeer jonge leeftijd in contact gebracht met het instrument en de muziek. De kinderen worden gestimuleerd vertrouwen te hebben in eigen kunnen; er wordt een sterke basis gevormd van waaruit persoonlijke groei wordt bevorderd.

Impressies van ons vrijwilligerswerk kan je hier lezen