Open groep Leven en Sterven – 3 december

Open Groep Palliatieve Zorg

Foto Andy Reis

Open groep Leven en Sterven
Zondag 3 december van 14.00-17.00 uur

Adres:Zen Sangha
Elyzeese Velden 10B te Gent

Als een ster in de dageraad,
als een luchtspiegeling, als een vlam in de wind
als druppels dauw of een luchtbel in het water
als een droom,
als een bliksemflits of een wolk:
zo moet men alles wat ontstaan en samengesteld is,
beschouwen.

Open werkgroep o.l.v. Frank De Waele roshi rond palliatieve zorg met en voor onze vrijwilligers en (ervarings)deskundigen van de Zen Peacemakers en voor alle geïnteresseerden van binnen en buiten onze gemeenschap. Wij verkennen samen hoe onze (zen)spiritualiteit en -praktijk ons kan inspireren, ondersteunen en voeden met o.a. gerichte meditatie-oefeningen, luistercirkel, teksten en duiding.

Wij komen om de zes weken samen op een zaterdag- of zondagnamiddag van 14 tot 17.00 uur. Wij wisselen van locatie. Soms komen wij samen in Gent, soms in Antwerpen of in Brugge of Brussel… 

Deze keer komen we samen in de zendo van de Zen Sangha in Gent
Elyzeese Velden 10B te Gent

Iedereen welkom!

Deze open groep wil werkelijk open zijn voor iedereen die door palliatieve zorg geboeid is: mensen uit andere sangha’s, agnosten, betrokkenen, vrijwilligers, nabestaanden, niet-boeddhisten, mensen die zelf ziek zijn, vrijwilligers in opleiding…

Aanmelden is niet noodzakelijk.
In koffie en thee wordt voorzien.
Bijdrage € 5,00