Not-knowing dag over slavernij en blinde vlekken

In verband met het uitstel van deze tentoonstelling wordt deze dag in het voorjaar van 2021 gehouden.

Als Zen Peacemakers willen we stilstaan bij onze blinde vlekken. Het Nederlandse slavernijverleden is zo’n blinde vlek. Jaarlijks wordt Keti Koti op 1 juli gevierd in Suriname, op de Nederlandse Antillen en sinds 2002 ook in Nederland. Keti koti komt uit de Surinaamse taal Sranantongo en betekent ketenen gebroken. Op deze dag vieren we de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, op 1 juli 1863. Maar de meeste Nederlanders kennen deze feestdag niet, tenzij ze Antilliaanse of Surinaamse roots hebben.

Optocht bij Keti Koti Amsterdam
gedeeld verleden, gedeeld heden

Bernie Glassman’s gedachtengoed leert ons dat een samenleving pas kan helen als we stil durven staan bij de donkere plekken onder het glanzende vernis. Daarom organiseren we dit jaar een Not-knowing dag over slavernij en onze blinde vlekken op zondag 1 november.  

Begeleid door spirit holder Frank de Waele roshi onderzoeken we deze dag onze geschiedenis als ongeëvenaarde mensenhandelaren in de 18e eeuw door een bezoek te brengen aan de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Na de lunch gaan we in gesprek met Nederlanders die in een ver of nabij familieverleden te maken hadden met slavernij. Welke rol speelt het verleden nu in hun leven? Welke rol speelt het in de maatschappij? Hoe verhouden witte mensen zich tot dit debat? Waar wordt het ongemakkelijk en waar ronduit pijnlijk? Waar zitten onze blinde vlekken als het gaat over privileges? Hoe kunnen we met openheid en compassie handelen? 

bearing-witness

De paradox is dat we, juist om bruggen te bouwen, ons eerst bewust moeten worden van onze gezamenlijke geschiedenis en de verschillen die afkomst, huidskleur, status en privilege met zich meebrengen. Dan pas kunnen we werkelijk met een open mind met elkaar omgaan en elkaar ontmoeten met respect, begrip en liefdevolle vriendelijkheid. Creëren van deze ruimte, waarin er oog is voor de gevolgen van onze gedeelde geschiedenis, is cruciaal voor een samenleving die wil groeien naar meer vrede en inclusiviteit.