Nacht van de Vluchteling, de nacht van 18 op 19 juni

Nacht van de Vluchteling, de nacht van 18 op 19 juni                                                                   bericht van Annie Schalkwijk

De jaarlijks terugkerende Nacht van de Vluchteling vindt plaats in de nacht van 18 op 19 juni.                                                                                                                                                                 Al jaren heb ik  een vruchtbare samenwerking met een van de vrijzinnige kerken in Hilversum. Samen met leden van De Kapel, statushouders en een aantal mensen die aangehaakt zijn loop ik de 20 km-route rondom Utrecht. Het is een sponsorloop ten behoeve van vluchtelingen wereldwijd.

Op 29 mei heb ik een bijdrage geleverd aan de viering in De Kapel, met als Thema Vluchtelingen. De diaconie schenkt ons team gedurende 4 weken de opbrengst van de collecte. Ook vraag ik jullie donaties!

Dit is wat de stichting Vluchteling schrijft over de opgehaalde giften tijdens de Nacht van de Vluchteling:                                                                                                                                             “Ieder jaar besluiten we na de Nacht waar de opgehaalde euro’s het hardst nodig zijn. Met het geld van editie 2021 konden we een cashnoodhulpproject voor gezinnen in Afghanistan financieren; een mobiele gezondheidskliniek in Irak draaiende houden; mensen op de vlucht in Venezuela medische hulp bieden; en investeren in o.a. het bestrijden van ondervoeding in het door geweld en honger geteisterde Burkina Faso.”

Wij staan ingeschreven onder de groepsnaam Wereldburgers (nachtvandevluchteling.nl)              Ik vraag u vriendelijk zich in te leven in hoe het moet zijn om door honger en  geweld je veilige plek te moeten verlaten. Hoe fijn is dan om opgevangen te worden, als mens bejegend te worden, iets te eten en te drinken te krijgen, je te kunnen wassen en verschonen. Als u zich geraakt voelt kunt u een vrije donatie doen door op de link van Wereldburgers te klikken. Dan wijst zich de weg. Stichting Vluchteling heeft de ANBI status, de donatie is aftrekbaar.

Ik hoop, namens de vluchtelingen, op uw gulle gaven.