Naar een actief podium voor spiritueel gebaseerde sociale actie, groei van de Zen Peacemakers Lage Landen de komende jaren – door het bestuur

Het bestuur van de Zen Peacemakers Lage Landen (ZPLL) kijkt in de spiegel en is met ieder die zich betrokken voelt in gesprek over wat we willen en kunnen betekenen in de wereld. Graag delen we de eerste gedachten met jullie en nodigen je uit mee te denken.

We zien ZPLL als een onafhankelijk netwerk van mensen die sociale actie beoefenen en stimuleren, gebaseerd op het gedachtengoed en de leringen rond het geëngageerd boeddhisme van Bernie Glassman roshi, met als anker zijn boek Bearing Witness (vertaald als: Erkennen wat is). ZPLL staat in een internationaal netwerk dat zijn oorsprong vindt binnen het zenboeddhisme, en verwelkomt alle individuen en andere stromingen die willen participeren of anderszins bijdragen aan het tot leven brengen van het gedachtengoed van Bernie Glassman. Dat is de basis.

platform

Concreet organiseert het bestuur en de sympathisanten van ZPLL eigen activiteiten die passen binnen het gedachtengoed, maar ZPLL gaat vooral ook een podium zijn voor mensen of organisaties die het netwerk willen gebruiken ter ondersteuning van eigen passende initiatieven. ZPLL is dan een faciliterend platform voor initiatieven, waarvoor de organisatoren zelf verantwoordelijk zijn.

Op de website van ZPLL willen we transparant maken om welk soort initiatieven het gaat. Initiatiefnemers krijgen zo de mogelijkheid hun gedachten en projecten te realiseren. “Vertrouwde” partijen krijgen directe toegang tot bijvoorbeeld de website om hun input te kunnen leveren. Het bestuur helpt anderen waar mogelijk snel en adequaat.

Wat willen we de komende jaren bereiken?

  • Het komend jaar: Succesvolle activiteiten zijn gestaag voortgezet. Actief verbonden Spiritholders en een zichtbare en herkenbare invulling van de Elderrol. Het bestuur is versterkt in aantal leden, diversiteit en taken.
  • De komende drie jaar: Spiritueel gebaseerde sociale actie neemt een duidelijk zichtbare en meer centrale rol in het geheel van activiteiten. Er zijn herkenbare lijnen van beoefening naar actie en een zichtbare bijdrage aan welzijn, geluk en wereldvrede.
  • De komende zeven jaar: ZPLL is een brede beweging om een spiritueel gebaseerd handelingsperspectief te ontwikkelen. De cirkel van actief betrokkenen is groter door het ontwikkelen van sociale actie en de ervaringen die daarin zijn opgedaan. Er is een stabiel curriculum van trainingen dat verzorgd wordt door erkende leraren.

Als je mee wilt denken, mee wilt doen, meld je bij het bestuur: info@zenpeacemakers.nl

Het huidige bestuur van de Zen Peacemakers Lage Landen:

Jeroen Dijkstra, Frank van de Brink, Wolter Spaink.