Missie

Over de missie van de Zen Peacemakers Lage Landen


In de ontmoeting en het contact vindt onze betrokkenheid met maatschappelijke kwesties vorm. We zoeken de rafelranden op, kijken en luisteren, staan erbij stil en ervaren de pijn en de schoonheid. We delen dit met elkaar en dan pas ondernemen we iets. Soms groeit iets kleins van dichtbij uit tot iets groots.


Zodra je de stroom van deze sociaal geëngageerde spiritualiteit ingaat, neem je je voor een leven te leiden van:

• niet-weten: het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum;

• erkennen wat is: het aanzien en bevestigen van de vreugde en het lijden van de wereld; 

• een antwoord te geven, dat voortkomt uit niet-weten en erkennen wat is.

 

Niet-weten is een open aanwezig zijn in verbondenheid met wat zich voordoet. Pas in deze staat van zijn, in deze open aanwezigheid, kan de tweede intentie worden nageleefd: erkennen wat is. Dit is het diep in je opnemen van een situatie om zo tot een wezenlijk contact te komen. Vanuit dit intieme weten dient zich een passende en geschikte manier aan om de situatie of de persoon vanuit een hartsverbinding tegemoet te treden, wat in de derde intentie omschreven wordt als een antwoord.


De drie intenties staan niet op zichzelf maar zijn als een voortdurende stroom met elkaar verbonden. Iedere intentie omvat en veroorzaakt tegelijkertijd de andere.