Meditatie avonden: Over een andere boeg

Jaarthema: Onderweg zijn naar heel worden.

Vrijdag 20 november 2020 (iedere 3e vrijdag van de maand)
Start 19.30 uur (maximaal 1,5 uur)
Begeleiding: Annie Schalkwijk

De Kapel, vrijzinnige geloofsgemeenschap Hilversum
‘s-Gravelandseweg 144
1217 GA  Hilversum

Op deze avond, aansluitend op het jaarthema Over een andere boeg, zal onze voetafdruk centraal staan.

We starten met een tekst over liefdevolle vriendelijkheid, deze tekst laten we 15 minuten in stilte in ons doordringen.
Vervolgens kijken we welke welvaart ons de afgelopen periode gebracht heeft, we kijken er met respect en dankbaarheid op terug. Vervolgens onderzoeken we de schaduwkant ervan. We kijken vooral naar voeding, kleding en reizen. Er wordt een stukje uit De Correspondent gelezen.
We delen, diep luisterend, onze gevoelens en lichaamssensaties.


Als Covid 19 ons iets duidelijk heeft gemaakt is het wel dat we niet terug moeten gaan naar hoe het was. Er is veel onzekerheid over “hoe nu verder”? 

Joanna Macy, boeddhistisch ecologe, is een mooie inspiratiebron. Zei zegt “laten we het oude systeem bejegenen als hospice medewerker en het nieuwe als kraamverzorgende”! 

Zo willen we op de meditatie avonden onderweg gaan naar heling en heel worden.

We danken het oude voor wat het gebracht heeft en begroeten het nieuwe. Zo ontstaat een natuurlijke overgang, het overstijgt goed en fout en werkt verbindend.

In de meditatie gebruiken we diverse vormen en we gaan in op de actualiteit. Terugkerend in iedere bijeenkomst is “We kijken naar binnen, wat betekent dit thema voor mij? Vervolgens richten we ons naar buiten, hoe kan het nieuwe vorm krijgen naar buiten?

Meditatie ervaring is niet nodig, wel moed om een veranderingsproces aan te gaan.


Begeleiders:

Namens de Kapel: Monika Rietveld

Al van jongs af aan heb ik een diepe interesse in de verschillende wijzen waarop mensen hun geloof beleven, hoe en waarom zij zich verbonden voelen met dat wat groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen en waar vele namen voor zijn; de Ene, God, Allah, Dieu, Gott, Khoda…

Op deze zoektocht reisde ik – vaak met mijn rugzak – door landen, culturen en religies om ter plekke vooral met de mensen rituelen mee te beleven.

Geworteld in het Christendom bracht mijn zoektocht mij bij het Universeel Soefisme – waar ik ook actief betrokken ben – en tevens bij de opleiding OVP, de opleiding theologie en pastoraat in vrijzinnig perspectief, die is opgezet door de toenmalige NPB – tegenwoordig Vrijzinnigen Nederland – en het VVP.

Verbinding zoeken, verbinding  leggen en in verbinding zijn met elkaar en met God. Zorg om en voor de medemens. Was ik eerst werkzaam in de gezondheidzorg, nu ben ik dat als pastoraal werker binnen onze geloofsgemeenschap, een bijzondere taak. Ik ontmoet mensen in hun kwetsbaarheid en bij de grote vragen van het leven. Samen op zoek gaan naar hoe we kunnen blijven staan en lopen op de pelgrimsreis die ons leven is.


Namens de Zen Peacemakers: Annie Schalkwijk

Ik ben opgegroeid in een Rooms-Rood gezin. Klaarstaan voor de ander is mij met de paplepel ingegeven. Ik heb een achtergrond als verpleegkundige en docent-verpleegkundige. Ik mijn zoektocht werd de wereld steeds groter. Daarin was het voor mij belangrijk om al mijn meegekregen waarden en normen achter mij te laten. Stap voor stap vond ik mijn eigen vorm, academie voor Natuurgeneeskunde en lichaamsgericht werk met Adem als het Goddelijke wat door mij heen werkt. Dat bracht me bij het Zen Boeddhisme en wel bij de maatschappelijk geëngageerde poot, de Peacemakers. Vandaaruit maak ik verbindingen met andere culturen en spirituele tradities. We zijn allen deel van één Kosmisch Web.


Praktische informatie.

  • De avonden worden verzorgd door Monika Rietveld en/of Annie Schalkwijk
  • In 2020 steeds op de derde vrijdag van de maand
  • We beginnen om 19.30 uur tot maximaal 21 uur
  • ‘s-Gravelandseweg 144
    1217 GA  Hilversum