Leven met de Paramita’s

6 bijeenkomsten over de Paramita’s, iedere 2e woensdag van de maand (19.30-21.00 uur)

2021
10 november / 8 december
2022
12  januari /
9 februari / 9 maart / 13 april

 

LEVEN MET DE PARAMITA’S

De Paramita’s worden in het Nederlands ook wel de Perfecties genoemd. Het zijn de perfecte beoefeningen die men kan doen om van Samsara tot Nirvana te komen.

Maar hoe doe je dat nu? Hoe beoefen je de paramita’s in je dagelijks leven? Zijn daar aanwijzingen voor? Heb je daar ideeën over? Wil je daar met andere beoefenaren over uitwisselen?

Tijdens deze 6 bijeenkomsten gaan de facilitatoren met je in gesprek over invulling geven aan de paramita’s in je dagelijks leven. De 6 bijeenkomsten zijn praktijk gericht, het is geen les in de paramita’s (hoofd), maar het is invulling geven aan de paramita’s (hart).

De paramita’s komen binnen elke school van het boeddhisme voor, met enkele onderlinge verschillen.

Voor deze bijeenkomsten nemen we de zes paramita’s zoals die in het Mahayana boeddhisme bekend zijn, als uitgangspunt:

  1. Dana paramita: gulheid, zichzelf geven aan anderen
  2. Sila paramita : deugd, moraal, juist gedrag
  3. Prajna paramita : transcendentale wijsheid, inzicht
  4. Ksanti paramita : geduld, tolerantie
  5. Virya paramita : energie, ijver
  6. Dhyana paramita : (eenpuntige) concentratie, overdenken

 We willen deze zes paramita’s met elkaar nader gaan bekijken in zes afzonderlijke bijeenkomsten.

Iedere bijeenkomst wordt door een van ons gefaciliteerd en ingeleid. Vervolgens wisselen we met elkaar uit wat ons begrip is van deze specifieke beoefening, waar we tegenaan lopen, wat helpend is, wat uitdagend. Vervolgens nemen we dat mee in onze oefening gedurende de maand. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de bijeenkomsten een praktisch karakter te geven. We willen niet gaan theoretiseren.

We gaan 10 november van start. Elke tweede woensdagavond van de maand vanaf 19.30 uur komen we bij elkaar via Zoom. Elke bijeenkomst duurt maximaal 1,5 uur.

De bijeenkomsten zijn op dana basis. De dana komt ten goede van Zen Peacemakers Lage Landen.

 Je kunt je aanmelden bij Petra (info@zenpeacemakers.nl)

 We kijken er naar uit om dit samen met jullie te doen.

 Louis, Renée, Lilian, Annie, Petra, Anna