Huiskamerbijeenkomsten: krachtig vanuit het hart spreken

Een nieuw initiatief in de Zen Peacemakersbeweging

Het is nieuw in Nederland: open huiskamerbijeenkomsten van de Zen Peacemakers Lage Landen. De eerste zullen starten in Leiden en Hilversum.

Toen we als landelijke groep dit voorjaar bijeen waren in Doorn, bespraken we de wens om meer bijeen te komen. Huiskamerbijeenkomsten zijn daar een mooie vorm voor. We vonden het belangrijk dat iedereen plaatselijk zelf vorm kan geven aan de huiskamerbijeenkomsten zodat het goed voelt en eigen wordt. Tegelijk maakten we een paar basisafspraken. Die zijn: meditatie en luistercirkels zijn de twee ingrediënten die in alle Zen Peacemakers huiskamerbijeenkomsten aanwezig zullen zijn. Het ritueel The Gate of Sweet Nectar kán maar hoeft niet te worden uitgevoerd. Uiteraard zijn altijd de drie leefintenties van de Zen Peacemakers onze basis en onze maatschappelijke betrokkenheid. De rest is vrij, de invulling kan dus verschillen per stad en bijeenkomst.

De eerste cirkels starten eind augustus in Leiden en begin september in Hilversum. En verder zijn er plannen in Antwerpen (contact Nora Synaeve), en Amsterdam, Den Bosch, Gent en Brussel.

Huiskamerbijeenkomst in Leiden

door Frank van den Brink, Harriet Marseille en Leonie van der Plas

Op zondagavond 27 augustus zullen we een start maken met Zen Peacemaker Huiskamer­bijeenkomsten in Leiden. Iedere 4e zondag van de maand kunnen belangstellenden hier met ons samenkomen om te mediteren en om in de vorm van een luistercirkel ervaringen te delen rond compassie en ons maatschappelijk engagement. Iedereen die zich wil laten inspireren om door de stilte en de staat van niet-weten sociaal bewogen actie te ontwikkelen, is van harte welkom. We beoefenen hier de drie leefintenties van de Zen Peacemakers:

 • Niet weten,
 • Erkennen wat is,
 • Ondernemen van sociaal bewogen actie die daaruit voortkomt.

Frank:

Mijn kennismaking met luistercirkels vindt plaats tijdens een retraite in Bosnië. Het is de eerste retraite die ik meemaak van de Zen Peacemakers. We gebruiken in de retraite de luistercirkel om dieper contact te maken met elkaar en diepgaand onze ervaringen te delen in een veilige omgeving. Het heeft een enorme impact op mij. Het is een krachtige manier om echt wezenlijk en vanuit het hart te praten. De eerste 5 à 10 minuten zijn voor mij nog wat onwennig, maar daarna wordt het een verdiepende ervaring. De luistercirkel leert mij om mijn oordeel te laten vallen, reactief bewustzijn te mijden en vanuit een actief en luisterend bewustzijn deel te nemen. Deze open houding brengt inzicht en wijsheid. Luisteren naar mijn hart en andermans hart versterkt onze onderlinge verbondenheid.

Harriet:

Ik ben in 2011 met de luistercirkel in aanraking gekomen en ben erdoor gegrepen. In 2015 deed ik in Auschwitz de training om luistercirkels te faciliteren. Het is mooi om te zien hoe het mezelf en anderen opent, als we leren spreken en luisteren vanuit het hart. Wat we zeggen is niet tevoren bedacht, maar ontstaat spontaan. We luisteren met volle aandacht, dus ook zonder onze eigen inbreng ondertussen voor te bereiden. Degene die een ’talking stick’ (spreekstuk) in handen heeft is aan het woord; de anderen luisteren en vallen de spreker niet in de rede. We spreken vanuit onszelf, zonder in algemene ‘waarheden’, oordelen en meningen te vervallen. Dit zijn weliswaar belangrijke richtlijnen voor de luistercirkel, maar in de praktijk zullen we er altijd fouten in maken. Dat is niet erg. We mogen mild naar onszelf toe zijn en telkens opnieuw de intentie zetten om te communiceren volgens deze principes.

Leonie:

Wil je de kracht van de luistercirkel ook ervaren en elkaar inspireren rond sociaal geëngageerde betrokkenheid? Dan ben je van harte welkom op de 4e zondag van de maand.

Praktische informatie

De locatie is: yogastudio ‘Yoga Haven’, adres: Haven 54, Leiden.

Iedere 4e zondagavond van de maand van 20.00 tot 21.30 uur (inloop tussen 19.30 en 19.45 uur voor wie tevoren een kopje thee wil drinken). We zullen eerst een half uur mediteren en daarna vindt de luistercirkel plaats. De toegang is gratis, met de mogelijkheid tot dana (een vrijwillige bijdrage). Opgave bij Frank: 06-11364991 of vdbrink.frank@gmail.com.

De bijeenkomsten in 2017 zijn op:

 • 27 augustus
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 17 december (3e zondag ivm kerst)

Huiskamerbijeenkomst in Hilversum

door Annie Schalkwijk

Annie Schalkwijk:

Ik maakte kennis met de luistercirkel in de trainingen bij Irène Bakker Sensei. Bij haar volgde ik ook de training in het faciliteren van de luistercirkel. De laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan, als deelnemer én als facilitator. De luistercirkel leert mij om onbevooroordeeld open te zijn en aan te laten komen wat de ander deelt.

Praktische informatie

Locatie is: Charley Tooropstraat 8, 1213 LH Hilversum.

Iedere 1e dinsdagavond van de maand zal en een huiskamerbijeenkomst zijn. Tijd: 20.00 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Op 5 september 2017 is de eerste huiskamerbijeenkomst. Als programma zullen we eerst een half uur mediteren, gevolgd door een luistercirkel over maatschappelijk engagement. De toegang is gratis, met de mogelijkheid tot dana (een vrijwillige bijdrage). Aanmelden kan door een mail te sturen naar Annie Schalkwijk, aschalk@xs4all.nl

Data voor 2017:

 • 05 september
 • 03 oktober
 • 07 november
 • 12 december (2e dinsdag i.v.m. Sinterklaas)