Het dichten van taalkloof en cultuurkloof

Harriet Marseille over haar pas verschenen boek Tadese

 Harriet Marseille is coach / trainer in persoonlijk leiderschap en heeft haar eigen bedrijf Lelievita, met Ouderbetrokkenheid-PLUS en Schoolmaatjes – ONS. Ze werkt in het onderwijs en voor nieuwkomers. Harriet is Zenpeacemaker en schrijft over wat haar raakt in het leven.

Tadese leerde ik vijf jaar geleden kennen als tolk Tigrinya, de taal die de meeste Eritrese nieuwkomers in Nederland spreken. Inmiddels werken Tadese en ik intensief samen. Wat ons bindt is onze betrokkenheid bij Eritrese nieuwkomers. “Warm contact is een sleutel tot succes”, is Tadese’s motto.

Dat sluit naadloos aan bij wat ik de vrijwilligers in mijn schoolmaatjesprojecten leer: om dichtbij te komen en niet bang zijn zich te verbinden met het nieuwkomersgezin waarvan ze het maatje worden.

Op 22 september verscheen mijn boek ‘Tadese – Eritrese nieuwkomers verdienen onze warme steun’. Het is een boek waarin de Eritrese cultuur tot leven komt en waarin zichtbaar wordt wat het effect is van het aangaan van warme contacten met Eritrese nieuwkomers. Tijdens een feestelijke Eritrese bijeenkomst hebben twee wethouders uit Leiden en Leidschendam-Voorburg de eerste twee exemplaren van het boek in ontvangst genomen van de Leidenaar Tadese Asghdom, (spreek uit: Ta-dè-sè) hoofdpersoon van het boek, en van mij, als de Leidschendamse schrijfster ervan.

verbinding

Tadese ontvluchtte zijn land in 1977, nadat hij gevangen had gezeten vanwege zijn betrokkenheid bij de strijd voor een vrij Eritrea en in de gevangenis wrede martelingen had ondergaan. Hij heeft mij gevraagd om zijn boeiende levensverhaal op papier te zetten. De gesprekken die we voerden hebben me veel inzicht gegeven in zijn leven en ook in de Eritrese cultuur. Wat mag er bijvoorbeeld gezegd worden en waarover moet je zwijgen?

De afgelopen jaren heeft Tadese zich intensief ingezet voor Eritrese nieuwkomers. Integreren in de Nederlandse samenleving is voor hen lastig. Maar, zo wordt duidelijk in het boek, als we ons hart openstellen ervaren we al gauw verbinding. Ik heb ervaren dat Eritreeërs in het algemeen vriendelijke, bescheiden mensen zijn. Ze vinden het fijn als je ze met een open hart tegemoet treedt. We kunnen gemakkelijk een warm contact laten ontstaan, als we maar eenmaal de stap durven zetten. Zelf ga ik dit contact soms aan als professional, soms als vrijwilliger, maar in de meeste gevallen is het contact gewoon als betrokken medemens ontstaan. Met sommigen heb ik inmiddels al meer dan vijf jaar een mooie band. Het heeft mijn leven verrijkt.

schoolmaatje

Ik heb Tadese gevraagd me te helpen als cultuurtolk binnen Schoolmaatjes ONS. In schoolmaatjesprojecten helpen vrijwilligers nieuwkomersouders om beter te communiceren en samen te werken met de school van hun kinderen. Hierdoor gaan de ouders de school beter begrijpen en leren zij in de praktijk wat ouderbetrokkenheid  is. Als cultuurtolk kan Tadese vrijwilligers en Eritrese gezinnen helpen in hun communicatie, om zowel de taalkloof als de cultuurkloof te helpen dichten.

In het boek beschrijf ik de verandering die bij een van de deelnemende gezinnen is opgetreden dankzij een schoolmaatje dat wekelijks bij hen langskwam. Ook mijn belevenissen met een alleenstaande Eritrese moeder worden in het boek belicht. Verder laat ik deskundigen aan het woord over hun ervaring met deze doelgroep. Zij laten zien hoe belangrijk het is dat we geduld hebben en wederzijds vertrouwen laten ontstaan.

Ik sluit het boek af met een oproep tot professionele nabijheid (in tegenstelling tot professionele distantie). Hiermee bevorderen we dat Eritreeërs zich meer thuis gaan voelen in Nederland.

Omdat ik het boek in eigen beheer uitgeef heb ik de kosten heel laag gehouden: € 12,- per boek (plus € 2,95 bijdrage verzendkosten). En als introductie-aanbieding: € 7,- per boek bij bestellingen vanaf 15 exemplaren. Ik hoop dat het hiermee aantrekkelijk wordt voor organisaties om het in grotere aantallen aan te schaffen voor hun medewerkers, vrijwilligers en relaties.

Gegevens

Titel:                Tadese – Eritrese nieuwkomers verdienen onze warme steun

Auteur:           Harriet Marseille

ISBN:                9789081248501

Uitgever:        Lelievita

Bestellen:        https://www.schoolmaatjesons.nl/boek-tadese/

 

Verder lezen: www.ouderbetrokkenheidplus.nl

www.schoolmaatjesons.nl