Getting rid of hate-symbols in three steps

Of de mettamorfose van een hakenkruis

– door Leonie van der Plas in The States

Leonie van der Plas reist momenteel vrij door Amerika en draagt op haar manier bij tot de vermindering van haat in de vorm van kleine acties van liefde waarvan hier een visueel bewijs.
Yesterday at the restroom of a railwaystation my eyes got stuck on a hate-symbol. Obviously someone had tried to erase it and that hadn’t worked. It is not my habit to scratch into doors. This time I decided to risk a broken fingernail.