Dienen vanuit het besef dat we allemaal één zijn

Interview met Irène Bakker in Zijn, door Paula Borsboom

Paula Borsboom beoefent al geruime tijd zenmeditatie en is redactielid van ZIJN, tijdschrift voor geïnspireerde levenskunst. 

Zo’n tien jaar geleden gaf Irène Bakker, zenleraar bij Zen Spirit en spiritholder van de Zen Peacemakers Lage Landen, een Big Mind Big Heart-training aan leraren die waren opgeleid bij de School voor Zijnsoriëntatie.

Zijnsoriëntatie is een modern, westers pad van verlichte levenskunst, met als belangrijke inspiratiebron het boeddhistische Dzogchen. 

Iene van Oijen is staflid bij de school en hoofd van de opleiding tot leraar Zijnsoriëntatie. Voor het tijdschrift Zijn, dat wordt uitgegeven door de Stichting Zijnsoriëntatie, nam ze een interview af met Irène Bakker. Het gesprek ging het over de zenweg die Irène heeft afgelegd, over vrouwelijk leraarschap en over hoe beoefening in het dagelijks leven kan worden geïntegreerd. 

Irène en Iene staan in het interview uitvoerig stil bij de wijze waarop in zen en andere spirituele richtingen omgegaan is met het ego. Lange tijd werd dat gezien als iets negatiefs, de bron van al ons lijden. Dat ego moest op het spirituele pad worden vernietigd. Zo wordt er nu niet meer naar gekeken, vanuit het Big Mind-werk en ook niet vanuit Zijnsoriëntatie. Ego is onontbeerlijk voor ons overleven maar het perspectief van ego is beperkt. Irène: “Ik probeer mensen te helpen, te groeien naar een volwassen ego en het beperkende krampachtige ego te herkennen als het een rol speelt. Als je het herkent en erkent, heb je een keuze. Dan kun je alsnog zeggen: ja maar dit is belangrijk, ik ga die route. Dat is iets anders dan wanneer je dit vanuit een automatisch reactiepatroon doet.”Er is een digitaal inkijkexemplaar gemaakt van dit nummer van Zijn; daarin is ook het interview met Irène opgenomen. Klik het exemplaar aan via deze link:  https://www.flipsnack.com/Cirkel/zijn-62-inkijkexemplaar-tn8v55pvxn.htm