Inhoud nieuwsbrief okt 2023

nieuwbrief 79, Zen Peacemakers Lage Landen, oktober 2023

Foto: Gate of Sweet Nectar 2022 retraite Lutzerath

Van de redactie

Het was een ware dag van verbinding – 3 september – toen we elkaar ontmoetten in Nijmegen. Deels bekende Zenpeacemakers, deels nieuwbetrokkenen, die op het thema waren afgekomen. Het ging over Ecodharma, en hoe we met onze zorg om het klimaat om kunnen gaan, Dat werd dan ook meteen het thema van deze nieuwsbrief. Het is weer een rijke en prachtige nieuwsbrief geworden! Dank daarvoor.

 

We starten met een interview met een van de deelnemers van de verbindingsdag, Anya Wiersma, betrokken bij de groep Ecologisch samenleven van de BUN. Daarop volgt natuurlijk een verslag van de verbindingsdag van de Zen Peacemakers, en een uitwerking van het vervolg – ons initiatief van werkplaatsen rond maatschappelijke kwesties. Ulrike Berlage schreef over de beaaring wittness retraite deze zomer naar de Ahrvalleil in Duitsland, waar de grote overstromingen waren twee jaar geleden.  Dan nog een bericht over Compassie in Actie.

De agenda geeft weer wat er komt de komende maanden en er is een speciaal aanhangsel van agenda-items van initiatieven rond ecodharma elders. En de uitsmijter is de column van Sander Bisscheroux: Onder een mantel van sterren.  

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt begin december, deadline teksten: 17 november.

Dank voor jullie bijdragen! Mogen wij luisteren, spreken, schrijven en lezen met de helderheid die niet-weten en erkennen-wat-is ons brengt. 

 

Diana Vernooij, 

Licht dat Waakt 

 

Van alle foto’s zijn ofwel de vindplaats vermeld, ofwel zijn ze gemaakt door de schrijvers van het artikel ofwel gekregen van de betrokken fotograaf. 

 

Inhoud van deze nieuwsbrief:

– In De kracht van ecologisch samenwerken, interviewt Diana Vernooij Anya Wiersma; 

Jeroen Dijkstra en Diana Vernooij doen verslag van  de verbindingsdag Zen Peacemakers in: Leven in de werelden van opportunisme, radeloosheid en inspiratie; 

Werkplaatsen: thematische verdieping, verbinding en initiatief, door het bestuur van de Zen Peacemakers Lage Landen;

Ulrike Great Trust Berlage schrijft over de Eco-pelgrimage in de Ahrvallei: Door de overstroming losgerukt;

Compassie in actie, door Diana Vernooij;

Agenda Zen Peacemakers Lage Landen geeft overzicht van komende activiteiten, aangevuld met acties rond ecodharma elders

– de column is van Sander Bisscheroux: Onder een mantel van sterren.

 

Hierbij tref je de nieuwsbrief van de Zen Peacemakers Lage Landen aan.

De leefintenties van de Zen Peacemakers integreren we in ons leven en ons werk. 

• niet-weten (not-knowing): het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum

• erkennen wat is (bearing witness) ten aanzien van de vreugde en het lijden van de wereld

• actie (action) die voortkomt vanuit niet weten en erkennen wat is, voor jezelf en voor anderen.