Council Cirkel

De Council Cirkel of Luisterkring

Oorspronkelijk komt de Council Cirkel (Luistercirkel/Luisterkring) vanuit de Native American tradities. De Council Cirkel is een manier om verbinding te creëren en mensen bij elkaar te brengen.

Een luistercirkel of “Groepsraad” is de beoefening van open expressie vanuit het hart, en van aandachtig en empathisch luisteren. Het doorgeven van het spreekobject (talking stick/piece), met de intentie om werkelijk vanuit authenticiteit te spreken en aandachtig te luisteren, inspireert ons om diepgaander te communiceren, om ons op een dieper niveau in te leven en om conflicten tot oplossing te brengen. De luisterkring verdiept ons vertrouwen en kan ons helpen om onze kernwaarden te verhelderen, onze gezamenlijk visie te ontwikkelen en onze gemeenschap op en uit te bouwen.

Principes die ons leiden in de luisterkring

 • Zit in een cirkel.
 • Gebruik een “spreekobject” zodat de spreker bekend en herkenbaar is.
 • Luister diepgaand en hoor “tussen de regels door” wat wordt gezegd en wat niet wordt gezegd.
 • Onderbreek de spreker niet (spreek niet door de cirkel heen); respecteer de spreker. Wees je bewust van je innerlijke reacties en laat ze rusten tot jouw tijd van spreken is aangebroken.
 • Spreek oprecht en vanuit je hart.
 • Spreek spaarzaam; wees je bewust van het verstrijken van de tijd en de omvang van de groep.
 • Spreek vanuit spontaniteit; ga niet voorbereiden.
 • Zie de anderen als je gelijken.
 • Probeer liever om stellingen en aannames te ontwaren en te begrijpen dan om die aan te vallen of te verdedigen.
 • Zoek naar de gezamenlijke wijsheid (die wellicht veelomvattender is dan individuele gezichtspunten).
 • Beschouw alles wat het bewustzijnsveld van de groep binnenkomt als onderdeel van het proces, inclusief de locatie, de weersomstandigheden, eventuele onderbrekingen, en wat er ongezegd aanwezig is in de stiltes.
 • Hecht meer waarde aan onderzoeken dan aan promoten, meer aan nieuwsgierigheid dan aan meningen, meer aan begrip dan aan zelfrechtvaardiging, meer aan gemeenschap dan aan eigenbelang en meer aan waarachtigheid dan aan gelijk hebben.
 • Wat in de luisterkring besproken wordt, blijft in de luisterkring, dit zorgt voor vertrouwen.

Er wordt van de luisterkring weleens gezegd dat het een veilige plaats is om onveilige dingen te doen.

Als we vanuit ons hart luisteren:

 • Zoeken we begrip in plaats van overeenstemming.
 • Aanvaarden we anderen zoals ze zijn in plaats van ze te willen veranderen.
 • Leven we mee in plaats van dat we bekritiseren of oordelen.
 • Proberen we het “veld”, met andere woorden de energie en de stemming, van de groep aan te voelen.
 • Blijven we geconcentreerd en aanwezig.
 • Zijn we ons bewust van onze innerlijke reacties en houden we die “in de pauze stand”.
 • Respecteren we gevoelens (die van onszelf en die van anderen).
 • Oefenen we ons in de kunst van het niet eens zijn of oneens zijn op alle niveaus.

Als we vanuit het hart spreken:

 • Gebruiken we “Ik” uitspraken in plaats van “Je” uitspraken; we vermijden het categoriseren van andermans gedachten en gevoelens.
 • Vertellen we ons persoonlijke verhaal in plaats van te filosoferen.
 • Geven we een voorkeur aan gevoelens boven feiten en meningen.
 • Onthullen we ons proces (hoe kwam ik tot het punt waar ik nu sta) en onze gevolgtrekkingen.
 • Bewegen we ons naar kwetsbaarheid toe in plaats van er vandaan.
 • Vertellen we zo volledig mogelijk de waarheid in plaats van de aangepaste waarheid.
 • Spreken we spaarzaam en bondig (vermijdt “franje” en “hardop denken”).
 • Brengen we ons zelf tot spontane uitdrukking (in plaats van “gerepeteerde” of “gekuiste” expressie).

In de luisterkring nemen we de tijd om elkaar werkelijk te ontmoeten.

Hoe gaat de luisterkring te werk?

We gaan in de cirkel zitten op kussentjes op de grond of op stoelen en in het midden van de cirkel leggen we een mooie doek waarop we een kaars zetten, de deelnemers kunnen hierop talking sticks/pieces neerleggen. Zo wordt er een heilige ruimte gecreëerd, waarin de deelnemers hun verhaal kunnen doen.

De luisterkring wordt geopend met het aansteken van de kaars door één van de deelnemers. Tijdens het aansteken van de kaars nodigt deze deelnemer mensen of kwaliteiten uit om deel te nemen aan de cirkel. Voorbeelden hier van zijn bijvoorbeeld: openheid, compassie, de zielen van overledenen etc.

De talkingstick

De ’talkingsticks/pieces’ worden door de deelnemers ingebracht. Dit kan zijn een sieraad, een steen waar een speciale band mee is, een foto of alles wat voor de deelnemer van belang is. De talkingstick wordt in de cirkel doorgegeven of we pakken de talkingstick wanneer we iets willen delen. In de eerste ronde van de luisterkring starten we vaak met het rond laten gaan van de talkingstick. In latere rondes kan je de talkingstick pakken als je de impuls voelt om wat te zeggen.

Iedereen krijgt de kans iets te zeggen, te delen. Zwijgen mag ook. De rest van de cirkel luistert, zonder te reageren. De rest is ook niet bezig met zijn/haar eigen verhaal, want dan luister je niet met je hart. Hou je niet bezig met wat je gaat zeggen in de cirkel, maar kijk wat er spontaan bij jou opkomt. Vertrouw hierop. Je spreekt vanuit jezelf, vanuit je hart, denk niet na over wat je wilt zeggen, je vertelt geen verhaal, je gaat niet filosoferen. Praten vanuit je hart doe je in de ik-vorm.

In de luisterkring kan er met een thema gewerkt worden of het thema dient zich vanzelf aan.

De luisterkring wordt afgesloten door één van de deelnemers met het uitblazen van de kaars en het opdragen van de energie van de Cirkel aan iets of iemand.