Compassie tonen in kleine momenten van het alledaagse leven

Compassiecirkel in Leidschendam,
door Harriet Marseille

Om ons heen, ver weg en soms ook dichtbij, zien we hoe mensen worstelen met onrecht, pijn, verdriet, armoede, eenzaamheid, uitsluiting, schuldgevoelens, ziekte en stervensprocessen. Compassievol handelen is niet eenvoudig en vanzelfsprekend, maar een gezonde vorm van empathie en compassie kunnen we ontwikkelen. De basis hiervan vinden we in de stilte van de meditatie. Met elkaar mediteren versterkt een gevoel van verbinding. Ook worden we opener en zachter, met minder vaststaande meningen en oordelen, en voelen we beter aan wat er nodig is.

Door te oefenen met het delen in de vorm van een luistercirkel, leren we diepgaand te luisteren naar elkaar, zonder te interveniëren. We communiceren vanuit ons hart, zonder rationele uiteenzettingen. Zo delen we onze gevoelens over wat er om ons heen speelt en we delen onze ervaringen met maatschappelijke betrokkenheid met elkaar. We kunnen groeien in wijsheid en compassie. Het zijn de mooie en vreugdevolle ervaringen, maar ook de pijnlijke ervaringen en dilemma’s waarmee we elkaar kunnen inspireren in ons mens-zijn. Het gaat niet zozeer over grootse daden. Juist door te leren zien hoe we compassie kunnen tonen in kleine momenten van het alledaagse leven, zullen we steeds meer handelen vanuit medemenselijkheid.

In de compassiecirkel is iedereen die zich ertoe aangesproken voelt van harte welkom iedere tweede woensdagavond van de maand van 20.00 uur tot 21.30 uur. De inloop met een kopje thee is tussen 19.30 en 19.45 uur. Het adres is Kooiland 36, 2264 MP Leidschendam. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Graag aanmelden bij: harriet@lelievita.nl.