Categoriearchief: Algemeen

Warm contact is de sleutel tot succes

Nieuwbrief 71, Zen Peacemakers Lage Landen, december 2021

Van de redactie
Deze kalligrafie is gemaakt door Bernie Glassman, die het cadeau deed aan de Roshis Malgorzata Braunek and Gezugen Krajewski. Barbara Wegmueller nam een kopie mee naar het altaar in de Auschwitzretraite, in het midden van de selectieplaats. Met plezier gaf zij ons permissie de foto af te drukken in de nieuwsbrief: “Bernie was always very generous”, schreef ze me.
We plaatsen het op de voorgrond in deze nieuwsbrief omdat Frank De Waele Roshi in juni 2022 zijn laatste gedachtenisretraite naar Auschwitz organiseert. Lees in de nieuwsbrief over het programma en meld je aan, als je hierbij wilt zijn.
Harriet Marseille interviewde ik over hoe zij Professionele Nabijheid probeert over te dragen op de vrijwilligers waarmee zij werkt. Zij geeft ons een mooi kijkje in de praktijk van werken vanuit de Zenpeacemakersintenties.
Daarnaast wordt er naast de gedachtenisretraite in Auschwitz ook de training Leven met sterven opnieuw gegeven. Dat zal in januari zijn, door Irène Bakker sensei en het vindt volledig online plaats.
Jan Veenendaal vertelt opnieuw over zijn bezoeken van gedetineerden en bezint zich over oordeel, mededogen en vergeving. We sluiten af met de nabeschouwing van Annie over de Klimaatmars die zij liep tijdens de Klimaatconferentie in Glasgow afgelopen november.
Er is geen column dit keer – maar wie voor de volgende wil schrijven is van harte uitgenodigd!

Inhoud van deze nieuwsbrief
Warm contact is de sleutel tot succes, Harriet Marseille vertelt over zij de 3 intenties van de Zenpeacemakers vertaalt naar haar werk met Schoolmaatjes, in een interview met Diana Vernooij;
Leven met Sterven van 8 – 31 januari 2022, onder leiding van Irene Bakker Sensei;
Gedachtenisretraite in Auschwitz van 20 – 25 juni 2022, onder leiding van Frank De Waele Roshi;
Vrij zijn, waar je ook bent, Jan Veenendaal schrijft over oordeel, mededogen en vergeving;
Het verbindend pad, gedachten over de klimaatcrisis 2021, door Annie Schalkwijk.

Graag voor de volgende nieuwsbrief je teksten voor half januari bij mij: diana@zenpeacemakers.nl

Dank voor jullie bijdragen! Mogen wij luisteren, spreken, schrijven en lezen met de helderheid die niet-weten en erkennen-wat-is ons brengt.

Diana Vernooij


Hierbij tref je de nieuwsbrief van de Zen Peacemakers Lage Landen aan.
De leefintenties van de Zen Peacemakers integreren we in ons leven en ons werk.
• niet-weten (not-knowing): het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum
• erkennen wat is (bearing witness) ten aanzien van de vreugde en het lijden van de wereld
• actie (action) die voortkomt vanuit niet weten en erkennen wat is, voor jezelf en voor anderen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij zijn, waar je ook bent

Jan Veenendaal over oordeel, mededogen en vergeving

Jan Veenendaal was werkgever en bestuurlijk actief in de politiek. Als vrijwilliger werkt hij met (ex)gedetineerden. Jan is lid van de Orde van Interzijn die door Thich Nhat Hanh in 1966 is gesticht.

Wie ben ik dat ik deze gedetineerden mag bezoeken? Waarom is dit werk op mijn pad gekomen en waarom, toen het op mijn pad kwam, heb ik er voor gekozen me een paar uur per week op te laten sluiten in het gezelschap van deze mannen die door de maatschappij zijn afgedaan als boeven?
Hoe vaak denken we of zeggen we niet: ‘Dan hadden ze maar niet moeten doen wat ze gedaan hebben.’

Lees verder

Gedachtenisretraite in Auschwitz van 20 tot 25 juni 2022

Onder leiding van Frank De Waele Roshi

Auschwitz II – Birkenau (foto P. Cunningham)

Zevenenzeventig jaar na de bevrijding van de kampen gaan wij samen naar deze tragische plek en staan wij stil bij dit niet te vatten gebeuren, dat ontkiemde aan een ‘weten’ dat ‘verschillen niet mogen bestaan’ en mensen tot dingen reduceert.

Frank De Waele Roshi was eerder reeds dertien keer met zijn leraar wijlen Bernie Glassman Roshi op de Bearing Witnessretraites van de Zen Peacemakers in Auschwitz. Ook veel mensen van de Zen Sangha en van de Zen Peacemakers Lage Landen gingen in de loop der jaren mee naar Polen. Graag wil Frank Roshi nog één keer naar Polen teruggaan met mensen van de Zensangha, Zenpeacemakers en met internationale vrienden.

Lees verder

Leven met sterven

online cursus in januari 2022, door Irene Bakker Sensei

Irène Bakker was jarenlang betrokken bij de ‘Being With Dying’ training van Dr Joan Halifax in Santa Fe (New Mexico, VS). Deze intensieve training voor mensen in de gezondheidszorg inspireert velen de zorg voor stervenden te verbeteren. Irène heeft trainingen gevolgd bij o.a. Christine Longaker. Zij werkte voor de Utah AIDS Foundation en het hospice van Intermountain Health Care, en in Nederland bij Psycho-oncologisch therapiecentrum ‘Het Behouden Huys’ in Haren. Zij is consulent stervensbegeleiding voor de Boeddhistische Unie Nederland.

“Lieverd, het leven is als sneeuw. Je kunt het niet bewaren!” – Herman van Veen                                   De Corona pandemie heeft zichtbaar gemaakt hoe kwetsbaar we in feite zijn. En ook al denken de meeste mensen liever niet aan hun eigen sterfelijkheid, het is onontkoombaar voor ieder van ons. In de maand januari geeft Irène Bakker opnieuw de 4-weekse Live Cursus over leven met sterven.

Lees verder

Warm contact is de sleutel tot succes,

Harriet Marseille over haar boek Tadese, en haar werk met schoolmaatjes                           in een interview van Diana Vernooij

Harriet Marseille schreef in de vorige nieuwsbrief over de presentatie van haar boek Tadese, Eritrese nieuwkomers verdienen onze warme steun. Ze vertelt nu over haar werk met Eritrese nieuwkomers en hoe ze daarin ‘niet-weten’ en ‘erkennen wat is’ tracht handen en voeten te geven. Professionele nabijheid is wat ze vrijwilligers in haar schoolmaatjesproject probeert over te dragen.

“In mijn boek vertelt Tadese zijn verhaal. Hij is een vluchteling die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de Eritrese zaak en voor Eritreeërs in Nederland. Tegelijk wilde ik met het boek ook vrijwilligers en professionals laten zien en ervaren wat professionele nabijheid is.

Lees verder