Bezoek aan de tentoonstelling Rijzend Water

Vrijdag 14 februari bezoeken we de tentoonstelling Rijzend Water van fotojournalist Kadir van Lohuizen.

Scheepvaartmuseum Amsterdam
Verzamelen: 11 uur

Ieder koopt zijn eigen toegangsbewijs (met museumjaarkaart gratis toegang)

Na het bezoek aan de tentoonstelling zoeken we een plekje waar we de tentoonstelling kunnen nabespreken.

Fotojournalist Kadir van Lohuizen reisde de wereld over naar plekken die door zeespiegelstijging worden bedreigd. Hij sprak met experts en met bewoners die hun boeltje moeten pakken omdat de grond waarop ze generaties woonden, onleefbaar zal worden. Er is een stille ramp gaande, waarschuwt Van Lohuizen.

De tentoonstelling is een wake-up call en belicht de wereldwijde en onomkeerbare gevolgen van de stijgende zeespiegel. Van Lohuizen sprak met zowel beleidsmakers als de bevolking om verschillende perspectieven op de klimaatcrisis te belichten. De tentoonstelling toont door middel van foto’s en films de menselijke verhalen achter de ontluisterende statistieken.

Heb je zin om met ons mee te gaan, stuur dan een mail naar: info[at]zenpeacemakers.nl

Er zijn behalve de toegang voor de tentoonstelling geen verdere kosten voor deze bijeenkomst.