Bearing Witness to the Earth

de impact van de ecoretraite, door Svenja Hollweg

Svenja Shinsen Wildflower Hollweg is leerling van Frank De Waele roshi en Zen Peacemaker in Duitsland. Ze woont en werkt in Kassel, Duitsland, en heeft een praktijk voor gestalttherapie, dialogische psychotherapie en meditatie.

In augustus 2022 organiseerde Svenja Wildflower een 5-daagse ecoretraite naar het Rijnlandse Bruinkoolwinningsgebied in de geest van de Zen Peacemakers, nabij Lützerath. Op 14 januari 2023 was de grote demonstratie in Lützerath tegen de bruinkoolwinning, waar 35 duizend mensen aanwezig waren. Het dorp is dan al een paar dagen ontruimd onder soms verwoestende omstandigheden.

Svenja vertelt over haar ervaringen met de ecoretraite. Diana Vernooij vertaalde vanuit het Duits het eerste deel van haar verslag:

“Steeds weer vind ik het een uitdaging om een Bearing Witness retraite onder woorden te brengen.

Elke keer als ik aan de ecoretraite denk, komt er een sfeer naar boven – gevuld met de ervaring en de directe ontmoetingen rond de bouwmijn.

Ik heb enorm ontzag voor de ontmoetingen met deze plek, zoals het nu is, evenals voor de thematiek die ermee verknoopt is. Complex geworden crisissen dreigen en liggen voortdurend op de loer om zich met volle kracht in onze levens te storten en deze op hun grondvesten te laten schudden. Dat doen ze al elders, in het Zuiden van de wereld.

onder mijn huid

Was ik bang om naar de groeve te gaan? Ja, dat was ik. Om eerlijk te zijn is dit ook niet veranderd door de retraite – hoe kon ze dat doen gezien de gewelddadige omvang? Niettemin is alles veranderd in mijn leven sinds de ecoretraite. Sindsdien heb ik de immense kracht gevoeld als ook de delicate kwetsbaarheid van de aarde, op een geheel nieuwe manier. Bovenal ervaar ik deze gelijktijdigheid nog directer, namelijk radicaal dicht onder mijn huid.

Hierbij aanwezig blijven lijkt me de echte uitdaging van Bearing Witness. Ik durf zelfs te beweren dat het in de kern daar om gaat, deze confrontatie van macht en om kwetsbaarheid onder ogen te zien, om erbij te zijn, om erbij te blijven, en het dwars door ons heen te laten leven.

En dat is ook de reden waarom we elkaar nodig hebben, waarom het tijd is om warme plekken te hebben en het creëren van levensbepalende bijeenkomsten: het leven wil gehoord worden, toch?

Zeker kan een bewoner/ster of mensen die al vele jaren intensief betrokken zijn bij de complexe 

klimaatrechtvaardigheidskwesties een veel meer onderbouwd rapport over de onbeschrijfbare situatie schrijven. Wat ik hier neerzet, is niet meer dan een deel van mijn getuigenis, toen ik de dagen rondbracht het Rijnlandse bruinkooldagbouwgebied. Hieraan gingen bijna 2 jaar voorbereiding vooraf, een paar bezoeken aan de plek, het leren kennen van de mensen en omstandigheden: een “diepe duik”. De ecoretraite kwam om zo te zeggen “uit mij gegroeid”, het was niet een bedenksel van wat we eens zouden kunnen gaan doen.

Sinds mijn kindertijd en adolescentie grijpt het feit van de immense vernietiging van onze levens-basisvoorwaarden mij op indrukwekkende wijze aan. En ik weet dat ik hierin niet de enige ben.

Het telkens terugkerende raadsel van hoe wij mensen ons echt verhouden tot zowel de schoonheid

als de vernietiging van onze natuur, ontwikkelt zich tot een vraag die mij zal leiden.”

Zie voor het hele verslag van Svenja Wildflower over de ecoretraite, in het Duits: https://bearing-witness.eu/wp-content/uploads/2023/03/bearing_witness_Ecoretreat-Report.pdf

Zwart-witfoto’s van Harry Aaldering: https://www.harryaaldering.nl/ en kleurenfoto’s van Svenja Hollweg.

Lees voor de nieuwe online ecostudiegroep en de ecoreflection-day op 30 april, nieuwe initiatieven van Svenja Wildflower de agenda van de Zenpeacemakers. Zie ook de nieuwe website: www.bearing-witness.eu.

Prayer of One earth Sangha:

May all places be held sacred. May all beings be cherished May all injustices of oppression and devaluation be fully righted, remedied and healed. May all who are captured by hatred be freed to the love that is our birth right. May all who are bound by fear discover the safety of understanding. May all who are weighed down by grief be given over to the joy of being. May all who are lost in delusion find a home on the path of wisdom. May all wounds to forests, rivers, deserts, oceans, all wounds of Mother Earth be lovingly restored to bountiful health. May all beings abide in peace and well-being, awaken and be free.

One Earth Sangha