Wat is een Bearing Witness retraite

downloadWanneer je deelneemt aan een Bearing Witness retraite word je deelgenoot van een Peacemaking proces.

Onze Bearing Witness retraites vinden plaats op plaatsen waar veel trauma is en waar healing nodig is. Wij willen met onze retraites een invulling geven aan deze healing.

In onze retraites beoefenen wij de 3 intenties van de Zen Peacemakers:

. niet-weten (not-knowing): het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum
. erkennen wat is (bearing witness) ten aanzien van de vreugde en het lijden van de wereld
. actie voortkomend uit niet-weten en erkennen wat is (action) voor jezelf en voor anderen

Wij kennen verschillende Bearing Witness Retraites; de BW retraites op plaatsen waar genocide plaatsgevonden heeft (o.a. Auschwitz en Rwanda), de BW retraites op de straat (de straatretraites) en de BW retraites op plaatsen waar trauma plaatsgevonden heeft (o.a. Lampedusa).

Om het Peacemaking proces in gang te zetten zoeken wij een samenwerking met locale sleutelfiguren die het Peacemaking proces samen met ons willen vormgeven, deze sleutelfiguren ontvangen voor hun inspanningen een honorarium en onkosten vergoeding. Daarnaast nodigen wij in de oriëntatie fase van de nieuwe retraite een aantal lokale stafleden uit om, in onze Auschwitz Bearing Witness retraite, kennis te maken met onze retraite en ons werk en onze werkwijze.

Voorafgaand aan de retraite trainen wij gemiddeld zo’n 15-30 mensen uit de lokale gemeenschap in onder andere councelling (het begeleiden van council groepen). Na de retraite vindt er met deze groep mensen een natraject plaats waardoor zij in staat worden gesteld het Peacemaking proces in hun regio of land vorm te gaan geven.

Deelname aan onze retraites betekent dus meer dan alleen een retraite volgen, je draagt bij aan een Peacemaking proces.

Waar is onze deelnemersfee uit opgebouwd:

  1. het verblijf en de maaltijden tijdens de retraites
  2. het vervoer tijdens de retraites
  3. in sommige gevallen zoals bij de Native Americans retraite, de opbouw van de site waar we tijdens de retraite verblijven (keukens, wc’s, douches, ontmoetingsfaciliteiten etc)
  4. de kosten voor het Peacemaking proces (voorafgaand en na de retraite)
  5. honorarium en reis en verblijfskosten voor de sleutelfiguren en de sprekers
  6. de reis en verblijfskosten van locale stafleden aan de Auschwitzretraite
  7. scholarships voor mensen van de locale gemeenschap
  8. scholarships voor toekomstige leiders van nieuwe retraites en voor mensen die minder draagkrachtig zijn
  9. de voorbereidingskosten van de (internationale) staf (site inspectie)
  10. de logistieke en administratieve kosten van de (internationale) staf (de staf werkt zelf als vrijwilliger en onbezoldigd)

Winst die gemaakt wordt op onze Bearing Witness retraites gebruiken wij om de retraites die met een verlies draaien te compenseren, delen wij met participerende organisaties en gaan in een ontwikkelingsfonds voor toekomstige projecten van de Zen Peacemaker Orde.

Deze video laat je zien hoe de Bearing Witness retreat in Rwanda het begin heeft gemaakt met het healingproces in de gevangenissen van Rwanda. Ieder jaar worden er mensen in Rwanda getraind in council. De overheid van Rwanda heeft dit programma omarmt.

In Auschwitz hebben de Zen Peacemakers bijgedragen aan de bouw van een Hospice
Bernie Glassman legt de eerste steen voor de bouw van het hospice.