Basisscholen Samen voor Nepal

Harriet Marseille is een actie gestart om de stichting Vajra van Maarten Olthof te ondersteunen.

Als Zen Peacemakers helpen wij deze leden graag om de actie onder de aandacht te brengen.

Basisscholen Samen voor Nepal; ambassadeurs gezocht!

Op 14 mei is de actie Basisscholen Samen voor Nepal online gegaan. Tot en met 30 september 2015 kunnen basisscholen geld inzamelen om stichting Vajra te helpen met de wederopbouw van de verwoeste dorpen waar Vajra in Nepal actief is.

Het komt er nu op aan genoeg scholen te vinden die mee willen doen aan deze actie, zodat we eind september een substantieel verschil kunnen maken voor de wederopbouw van Nepal. We zoeken dan ook ambassadeurs om de actie onder de aandacht van scholen te brengen.

Wil je helpen om deze actie succesvol te maken?

  • ken je scholen, wijs ze dan op deze actie; alle informatie is te vinden op deze website
  • deel de actie op de social media. Op twitter graag gebruik maken van #BSNepal

Meedoen is voor scholen heel eenvoudig:

  • aanmelden bij Harriet Marseille
  • een actievorm kiezen: bv. statiegeld inzamelen, heitje voor een karweitje, avondvierdaagse sponsoring, cakejes bakken en verkopen of een markt waar ouders en kinderen spulletjes en etenswaar verkopen.
  • een datum of een periode tot uiterlijk 30 september 2015, waarin de activiteit(en) plaatsvinden.
  • de diapresentatie (deze PowerPoint of pdf) gebruiken om op school te vertonen of om aan ouders te sturen.
  • Uiterlijk op 1 oktober melden welke activiteit is uitgevoerd en hoe hoog het binnengekomen geldbedrag is aan Harriet Marseille, en het geld overmaken aan Stichting Vajra: IBAN NL96 INGB 0003 2370 25 (voor buitenlandse donaties: BIC INGBNL2A) te Amsterdam, onder vermelding van ‘BSNepal’.
  • de activiteiten en resultaten voor zover mogelijk delen via de social media (op twitter: #BSNepal).

NepalStichting Vajra werkt met 0% overhead kosten. Iedere euro die Stichting Vajra NL binnenkrijgt zal dan ook volledig aan projecten in Nepal worden besteed, dankzij de jarenlange intensieve samenwerking met haar betrouwbare Nepalese partner. En daar komt nog bij dat Wilde Ganzen voor iedere gedoneerde euro tenminste 20 cent ter beschikking zal stellen.

Neem voor meer informatie contact op met Harriet Marseille,
per mail klik hier
of telefonisch 070-3276697 / 06-38193775