ANBI

ANBI Informatie

Het kerkgenootschap Zen Peacemakers Lage Landen heeft in 2016 de ANBI status gekregen.

Naam van het kerkgenootschap
Zen Peacemakers Lage Landen

RSIN
855854418

Postadres, telefoonnummer en e-mailadres
Charley Tooropstraat 8, 1213 LH Hilversum
06- 30657452
info@zenpeacemakers.nl

Doelstelling
Het kerkgenootschap heeft als doel:

  • Als trainingsgroep te fungeren voor spiritueel gebaseerde sociale actie volgens de visie van de Zen Peacemaker Order (VS);
  • Het bevorderen dat eenieder die dat wenst  in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van spiritueel gebaseerde sociale actie;
  • Het bevorderen dat eenieder, onder leiding van de spiritholder, de overdracht van de door de ZPO onderwezen wijze van handelen in spiritueel gebaseerde sociale actie kan ontvangen;
  • Het bevorderen van het welzijn en geluk in de ruimste zin van zoveel mogelijk levende wezens en het leveren van een bijdrage aan wereldvrede .

Beleidsplan
Ons beleidsplan vind je hier

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Zen Peacemakers Lage Landen krijgen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Wel kunnen zij de onkosten die zij maken voor de uitoefening van hun bestuurswerkzaamheden declareren.

Bestuur
Het bestuur van het kerkgenootschap wordt gevormd door:

– Annie Schalkwijk (voorzitter)
– Petra Hubbeling (secretaris)
– Harriet Marseille (penningmeester)
– Nora Synaeve (algemeen bestuurslid)

Financiële verantwoording 2015 en begroting 2016
Het kerkgenootschap Zen Peacemakers Lage Landen is opgericht op 9 december 2015.

De baten en lasten van 2015 hebben betrekking op de periode 9 t/m 31 december 2015, met name voor het weekend van 12 en 13 december 2015, waarin een training is gegeven in geweldloze communicatie.

Voor 2016 worden diverse activiteiten voorzien, die ofwel budgetneutraal zijn begroot, ofwel een klein bedrag opleveren t.b.v. de opbouw van de reserve van het kerkgenootschap.

Met een begroot bedrag aan lasten van € 56.380,- neemt de retraite met Joan Halifax van 30 augustus t/m 4 september in Cadzand het leeuwendeel van de begrote lasten in beslag. Deze onkosten worden gemaakt om met een groep van bijna 120 mensen 5 dagen in Cadzand te verblijven, de betrokken leraren uit Nederland en Belgie een toelage te kunnen geven, de reiskosten van en naar Amerika te dekken van Joan Halifax en haar assistent, en een gift te schenken aan het Prajna Mountain Buddhist Order, als dank voor de inspanningen van Joan Halifax. Deze bedragen worden betaald uit de donaties van de deelnemers aan deze retraite.

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot
Baten 2015 2016 Lasten 2015 2016
Donaties bijeenkomsten 1.570,00 59.970,00 Toelage leraren en trainers 600,00 5.350,00
Donaties overig 0,00 600,00 Eten en drinken 111,00 765,00
Rente 0,00 0,00 Verblijfkosten 29.096,00
Reiskosten 196,00 9.690,00
Bestuurskosten 100,00
Accommodatie 250,00 1.075,00
Bankkosten 200,00
Kantoorkosten 167,00
Algemeen 12,00 460,00
Giften 8.655,00
Onvoorzien 4.691,00
Resultaat 401,00 321,00
Totaal 1.570,00 60.570,00 Totaal 1.570,00 60.570,00