ANBI

ANBI Informatie

Het kerkgenootschap Zen Peacemakers Lage Landen heeft in 2016 de ANBI status gekregen.

Naam van het kerkgenootschap
Zen Peacemakers Lage Landen

RSIN
855854418

Postadres, telefoonnummer en e-mailadres
Charley Tooropstraat 8, 1213 LH Hilversum
06- 30657452
info@zenpeacemakers.nl

Doelstelling
Het kerkgenootschap heeft als doel:

  • Als trainingsgroep te fungeren voor spiritueel gebaseerde sociale actie volgens de visie van de Zen Peacemaker Order (VS);
  • Het bevorderen dat eenieder die dat wenst  in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van spiritueel gebaseerde sociale actie;
  • Het bevorderen dat eenieder, onder leiding van de spiritholder, de overdracht van de door de ZPO onderwezen wijze van handelen in spiritueel gebaseerde sociale actie kan ontvangen;
  • Het bevorderen van het welzijn en geluk in de ruimste zin van zoveel mogelijk levende wezens en het leveren van een bijdrage aan wereldvrede .

Beleidsplan

Ons beleidsplan vind je hier

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Zen Peacemakers Lage Landen krijgen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Wel kunnen zij de onkosten die zij maken voor de uitoefening van hun bestuurswerkzaamheden declareren.

Bestuur
Het bestuur van het kerkgenootschap wordt gevormd door:

– Petra Hubbeling (voorzitter)
– Jeroen Dijkstra (secretaris)
– Coos van Heuven (penningmeester)
– Frank van den Brink (registratie)
– Christel Kroezen (communicatie)

Financiële verantwoording
In 2017 zijn diverse activiteiten ondernomen, conform het beleidsplan en de begroting voor 2017.

De grootste inkomsten en uitgaven waren gemoeid met Bosnia Retraite. Voor deze retraite deden de Zen Peacemakers Lage Landen de administratie. De organisatie was in handen van diverse Zen Peacemakers groepen uit Europa. Omdat deze retraite slechts een administratieve handeling voor ons was is de retraite niet opgenomen in de begroting.

In 2017 is er een donatie gedaan aan onze Spirit Holder Frank De Waele voor alle geleverde inspanningen en onderwijs gedurende de laatste 4,5 jaar.

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk
Baten 2015 2016 2017 Lasten 2015 2016 2017
Donaties bijeenkomsten 2,303.26 57,770.09 6,562.63 Toelage leraren en trainers 600.00 5,200.00 3,110.00
Donaties overig 100.00 350.32 1,488.35 Eten en drinken 110.54 828.69 179.28
Rente 0.00 0.00 30.90 Verblijfkosten/ accommodatie 250.00 29,468.50 750.00
Reiskosten 171.40 1,109.47 440.82
Bestuurskosten 0.00
Bankkosten 149.42 145.58
donatie voor organisatie uit inkomsten Bosnie-retraite plus reserve voor volgende editie 2,000.00 Kantoorkosten (website, verzekering etc) 110.99 1,050.09
overige inkomsten Bosnie-retraite 45,605.31 Algemeen/ overige kosten (cadeaus etc) 11.98 698.95 264.87
Donaties 19,261.64 3,000.00
Onvoorzien 0.00
Uitgaven Bosnie retraite 45,605.31
boekhoudkundig verschil -90.67
Resultaat 1,259.34 1,292.75 1,050.57
Totaal 2,403.26 58,120.41 55,596.52 Totaal 2,403.26 58,120.41 55,596.52
12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017
Activa Passiva
Kas 1,259.34 21.25 0.00 Kapitaal 1,259.34 2,552.09 3,602.66
saldo Bank 0.00 13,246.79 5,788.43 nog te betalen over het betreffende boekjaar 0.00 108.57 1,063.08
saldo PayPal 3,956.11 1,896.68 reeds ontvangen over het volgende boekjaar 0.00 10,705.00 2,160.00
saldo Creditcard 0.00 12,030.90 reeds ontvangen t.l.v. Bosnie 2017 3,956.11
nog te ontvangen over het betreffende boekjaar 0.00 0.00 nog te betalen t.l.v. Bosnie 2017 14,117.32
reeds betaald over het volgende boekjaar 97.60 1,227.05
nog te ontvangen rente over het boekjaar 0.00 0.00
Totaal 1,259.34 17,321.75 20,943.06 Totaal 1,259.34 17,321.77 20,943.06