Bearing witness retreat in Bosnië-Herzegovina 2017

srebrenica

8 – 12 mei 2017

Erkennen en getuigenis afleggen van etnisch conflict en
van de rol van de internationale gemeenschap

 

 

Volgende lente komen wij samen, vanuit verschillende landen, culturen en religies, in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina. Vandaar gaan wij naar Srebrenica. Deze retraite wordt georganiseerd door de Zen Peacemakers Order in Europa om getuigenis af te leggen van etnisch conflict en oorlogsmisdaden en van de rol van de internationale gemeenschap.

Srebrenica-Potocari Memorial Cemetry

Onze spiritholder Frank De Waele Roshi nam het initiatief om deze Bearing Witness retraite in 2017 te organiseren en zal de leider ervan zijn.

De deelname aan de retraite gebeurt door donatie. Voor de deelname-kosten is een minimum gift van 700 euro noodzakelijk.

 

 

Voor alle informatie (in het Engels) en registratie www.zenpeacemakers.eu/bearing-witness-retreat-bosnia/Sarajevo bij valavond

 

Open Platform Vluchtelingen

12998453_907655709356786_6537407431738326264_n

Foto Renee Athay

Luistercirkel rond de vluchtelingen-problematiek

Datum: 27 november 2016
Tijd: 12.00 tot 15.00 uur (inloop mogelijk vanaf 11.30 uur)
Plaats: Tolsteegsingel 21bis in Utrecht

“May we always have the courage to bear witness, to see ourselves as other and to see other as ourselves”
(Roshi Bernie Glassman)

 

‘De media tonen ons de ergste gevolgen van het oorlogsgeweld. De hel van Syrië waar de grote mogendheden elkaar bestrijden, de wanhopige situatie in de vluchtelingenkampen in Griekenland, de duizenden drenkelingen die de dood vinden in zee, de terreur in Afrika. (…) en het lijkt alsof het leven ons geen houvast meer biedt. Gelukkig is de zinloosheid van ons bestaan slechts de buitenkant van ons leven, want in het diepst van ons hart is elk individu gericht op samenhang met alles wat bestaat. (…)’

(Paul de Blot in het Boeddhistisch Dagblad, 1-10-’16)

Lees verder

Zondagochtend

Zondagochtend

– door Nora Synaeve

zondagochtend
verfrissend in de zomerse vroegte
de natuur roept me
nodigt me uit haar te verkennen
nieuwsgierig ontdekkend
pril aftastend wat mijn levenspad – van nature uit – openbaart

tot enkele maanden geleden belde ik iedere zondagochtend in de prille vroegte met m’n mama
ons leven delend
de laatste jaren was het vooral van mij uit een luisteren geworden naar haar worsteling
om achter die eerste oppervlakkige tonen van haar oude levenslied ‘liefde’ te mogen proeven
liefde voor al wie haar omringt en nabij blijft
liefde voor het leven Lees verder

Vluchtelingencrisis: Crailo noodopvang of AZC?

Vluchtelingencrisis: Crailo noodopvang of AZC?

– door Annie Schalkwijk

In eerdere nieuwsbrieven is al informatie gedeeld rond de vluchtelingenopvang Crailo (in ’t Gooi). Kort de historie:

Nadat er 100 bewoners naar diverse plekken heen en weer verplaatst waren, hebben ze een half jaar in Crailo gewoond. Daarna is de groep over het hele land verspreid in Proces Opvang Locaties (POL’s) terecht gekomen, zoals in april in deze nieuwsbrief werd beschreven. Nieuwe mensen stroomden in en de noodopvang werd een Asiel Zoekers Centrum (AZC), bedoeld voor asielzoekers waarvan de procedure was begonnen of voor statushouders (mensen die hun verblijfstatus voor vijf jaar gekregen hadden) die nog geen huis hadden gekregen. De statushouders mochten, als ze dat wilden, naar Crailo terugkeren. De lokale politiek heeft zich er sterk voor gemaakt. Aan het einde van deze zomer zouden er 300 bewoners zijn en vóór het einde van het jaar 600. Niets is er daarvan terecht gekomen….

De samenwerking tussen het COA en ons als vrijwilligers was ook niet vlekkeloos verlopen, zoals te lezen was in de nieuwsbrief van juni. Het COA werkte ons tegen toen we de kick off party ‘meeting with Crailo’ wilden houden om AZC-bewoners met buurtbewoners in contact te brengen. Uiteindelijk moesten we de bijeenkomst op de parkeerplaats houden. Hoe is het mij sindsdien vergaan? Lees verder

Sint Maarten

14238138_1767159256897916_6627270152817875835_nSint Maarten

– door Frank De Waele Roshi

Mijn vroegste besef van een klassiek schilderij is de herinnering aan Sint Maarten van Antoon van Dijck.

Ik moet zeven jaar geweest zijn. Ik was die avond alleen in de huiskamer en op televisie was er een bespreking van het paneel uit de parochiekerk van Zaventem. Ik herinner me levendig hoe ik geraakt was door de gracieuze beweging van die jonge Romeinse ruiter uit de vroege vierde eeuw.

“Op een winterdag, toen hij als jong soldaat aan de stadspoort van Amiens voorbijkwam, trof hij er een naakte bedelaar aan die nog van niemand een aalmoes had ontvangen. Martinus nam zijn zwaard, sneed zijn krijgsmantel middendoor en deelde hem met de arme.” (R. d’Hulst, OKV1964.23) Lees verder

The Gate of Sweet Nectar

13624472_1210917288943005_1222664955_n ‘The Gate of Sweet Nectar’
verslag van de Zazenkai van Zen Spirit met Irène Kaigetsu Bakker Sensei

– door Hetty Bongers, Sangha-lid Zen Spirit, Arnhem –

De ceremonie “The Gate of Sweet Nectar” was het thema tijdens de Zen-dag op 19 juni in onze zendo in Arnhem.
De ceremonie zit vol rituelen, wat mij aanspreekt vanuit mijn katholieke achtergrond. Het is een belangrijk ritueel voor Zen Peacemakers (waar Zen Spirit bij aangesloten is) om niets en niemand buiten te sluiten en de eenheid te beseffen en ervaren met alles wat is. Om van daaruit alle aspecten van dit leven, het lijden en ons mens-zijn te voeden en te omarmen. Het voeden van alles wat behoeftig, verstoten is zowel in onszelf als anderen.

We nemen aan dat de ceremonie teruggaat tot de tijd van de historische Boeddha. Anada had namelijk een akelige droom, waarin hij zijn overleden moeder ondersteboven in de hel zag hangen. Boeddha raadde aan deze ceremonie te doen om vrede te brengen aan haar en alle lijdende wezens. Lees verder

Het COA is niet de vijand

nieuwsbrief 1606 vijandActievoeren of lijdzaam toekijken?

– Het COA is niet de vijand

– door Harriet Marseille

Op 6 juni stond in de NRC-next een artikel met als kop: ‘Het COA maakt een einde aan de vrijheid.’ Het stuk gaat over de asielopvang Crailo, waar Zen Peacemaker Annie Schalkwijk al een aantal keer over geschreven heeft (en ook deze nieuwsbrief bevat weer een bijdrage van haar hand). ‘Bij de asielopvang in Crailo waait een nieuwe wind, sinds het COA het beheer heeft overgenomen van het Leger des Heils. De vrijwilligers hebben het gevoel dat ze aan de zijlijn komen te staan,’ aldus Ingmar Vriesema van de NRC. Klik hier voor het hele artikel.

Ik bel Annie op, wil weten wat er is gebeurd. Ze heeft het zwaar gehad de afgelopen tijd en is hard toe aan een time-out. Alle activiteiten die ze als vrijwilligers met de bewoners wilden ondernemen, leken keer op keer haast gesaboteerd te worden door medewerkers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Hoewel Annie zeer goede contacten heeft met de bewoners en ze hen zeker niet in de steek wil laten, trekt ze het niet meer. Ze moet nu echt even afstand nemen. Lees verder

Verslag fort Breendonk

nieuwsbrief 1606 Tim SymonsMijn ontmoeting met het Fort, toen en nu
– door Tim Symons –

Op zondag 22 mei organiseerden de Zen Peacemakers een bezinningsdag in het Fort van Breendonk.

Het was twintig jaar geleden toen ik voor het eerst kennismaakte met die plek, de verplichte schooluitstap, weet u wel… Voorbije zondag vertrok ik er heen, niet omdat het moest, maar omdat ik het wilde.

Ik was echt benieuwd.

De eerste keer was ik erg onder de indruk, zelfs een paar dagen behoorlijk van de kaart. De gruwel die je kent uit films, boeken en andere verhalen, kwam toen plots wel erg dichtbij. Bij het binnenkomen van het fort, voelde ik lijfelijk de angst en dood om me heen kruipen. De duisternis en kilheid nestelden zich onmiddellijk onder mijn vel om daar de rest van de dag te blijven zitten. Ik kon toen moeilijk vatten waarom ik als enige van de klas dit zo ervoer. Mijn medescholieren dolden maar wat tijdens de rondleiding en ook dat werkte op m’n gemoed. Lees verder

Noodopvang Crailo

Noodopvang vluchtelingen Crailo, vervolg
– door Annie Schalkwijk

Van de honderd bewoners die vanaf oktober 2015 op Crailo verblijven zijn er vijfenzeventig naar drie verschillende POL ‘s (proces opvang locatie) gebracht. Hier begint de start van de procedure. De eerste groep, zie ook vorige verslag, vertrok op dinsdag 15 maart. En er gebeurde niks! Ons kwam ter ore dat er nog gewacht zou moeten worden tot 30 mei. Dit is niet een beetje schokkend maar zeer! Dat één van de bewoners woedend werd kan ik me levendig indenken. Er valt in die POL ’s niks te doen, er zijn geen scholen. Waarom zo overhaast vertrokken uit Crailo?

Voor de kerngroep vrijwilligers weer aanleiding om het opvangverbond te informeren, woordvoerder de burgemeester van Laren. Ik kan niet anders zeggen dan dat de lokale politiek haar uiterste best doet om invloed aan te wenden waar mogelijk. Lees verder